Τελευταία Νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2019 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.
ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.
Αριθ. Απόφασης: 174/2019
Στο Αμύνταιο, σήμερα 10 του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7421/06-05-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Καραγιαννίδης Σάββας
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Κουρρή ΄Αννα
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Βεράνη Φωτεινή
Μπούτσκου Λεμονιά
Καραούλη Αφροδίτη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Ακριτίδης Βαγγέλης
Γεώργου Τρύφων
Ταπακαράκης Βασίλειος
Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.
Παρούσα στην συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την με αριθμό πρωτ. 24923/04-04-2019 απόφαση ΥΠ.ΕΣ ΔΔΑ, Τμήμα Εκλογών σχετικά με τον καθορισμό των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.
Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, οι επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιων δημάρχων ή υποψήφιοι περιφερειάρχες ή οι εκπρόσωποι των συνδυασμών τους συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη με πρόσκληση του δημάρχου αμέσως μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου με σκοπό την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών.
Oι εκπρόσωποι των συνδυασμών συμφωνήσουν ομόφωνα ως προς τους χώρους διαφήμισης υπογράφεται πρακτικό που είναι υποχρεωτικό για το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο συγκαλείται αμέσως, με μοναδικό θέμα τη διάθεση .
Παίρνοντας το λόγο ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Κυριάκος Ελευθεριάδης προτείνει τον αποκλεισμό από τους χώρους προβολής της Χρυσή Αυγής και η προβολή των υποψηφίων να γίνει με σεβασμό στο περιβάλλον και στις ειδικές ομάδες πολιτών.
Ο εκπρόσωπος του συνδυασμού Με Δημιουργία-Ανατροπή κ. Κάγκας Μιχάλης είπε ότι δεν συνεργαζόμαστε με άκρα δεν έχουν χώρο στην παράταξη μας.
Η εκπρόσωπος του συνδυασμού Ενωτική πρωτοβουλία κ. Αβραμίδου Ελένη είπε ότι δεν μπορούμε να τους το απαγορεύσουμε από την στιγμή που το επιτρέπει το Σύνταγμα.
Ο εκπρόσωπος του συνδυασμού Δύναμη Ανανέωσης κ. Δεμερτζίδης Στέλιος είπε ότι από την στιγμή που το σύνταγμα δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις εκλογές θεωρώ αδιανόητο και αντισυνταγματικό να μην στήσουν πλαίσιο όπως όλοι οι συνδυασμοί.
Ο εκπρόσωπος του συνδυασμού Με συνέπεια στο Αύριο κ. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος είπε ότι είναι άλλο θέμα η πολιτική μας στάση και άποψη και άλλο η υποχρέωση που έχουμε από τους Νόμους.
Παίρνοντας το λόγο η δημοτική σύμβουλος κ. Γιαννιτσοπούλου Συμέλα είπε ότι το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή εκπροσωπείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και είναι ένα δημοκρατικά εκλεγμένο κόμμα από τον Ελληνικό λαό δεν μας δίνει το δικαίωμα μη προβολής του.
Με την παραπάνω άποψη συμφώνησαν και οι. Κ. Παπαχρήστου Νικόλαος και ο κ, Ακριτίδης Βαγγέλης.
Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη τους το ομόφωνο πρακτικό των εκπροσώπων των συνδυασμών το οποίο έχει ως εξής:
1. Οι χώροι που θα τοποθετηθούν τα πλαίσια των συνδυασμών θα είναι δίπλα –δίπλα για όλους τους συνδυασμούς.
2. Οι διαστάσεις των πλαισίων για τους συνδυασμούς των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών θα είναι 1,5Χ1,5 μ .
3. Οι διαστάσεις των πλαισίων σύμφωνα με τον όρο αναλογικά και επί ίσοις όροις για τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ως εξής:
• Για ΣΥΡΙΖΑ 1,50χ1,50
• Για ΝΔ 1,30Χ1,30
• Για ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,00Χ1,00
• Για ΚΚΕ και άλλων κομμάτων 0,80Χ0,80

Οι χώροι που θα τοποθετηθούν ορίζονται ως εξής:

Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
1 πλαίσιο στα ΚΤΕΛ
1 πλαίσιο στον ΟΣΕ
1 πλαίσιο στην είσοδο από Ξινό Νερό
1 πλαίσιο στην είσοδο από Λεβαία
1 πλαίσιο στην είσοδο από Αγιο Παντελεήμονα
1 πλαίσιο στην είσοδο από Σωτήρα
1 πλαίσιο στην πλατεία Αγίων Κων/νου και Ελένης (δίπλα στο μνημείο)
1 πλαίσιο στην πλατεία αγοράς (μπροστά από το συντριβάνι)
1 πλαίσιο στην πλατεία του Συν. Σωτήρα
2 πλαίσια στις Εργατικές Κατοικίες
1 πλαίσιο επί της οδού Ν. Χατζηκωνσταντίνου κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών από το ύψος του κόμβου έως την αρχή του χώρου στάθμευσης και στο ηλεκτρονικό πλαίσιο.

 

Τ.Κ.ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
1 πλαίσιο στην είσοδο από Αμύνταιο (οικόπεδο Θεοδωρίδη)
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία
1 πλαίσιο στο πάρκινκ της παραλίας (δίπλα στο περίπτερο)

Τ.Κ.ΚΕΛΛΗΣ
1 πλαίσιο στην είσοδο από Βεύη
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία )από την μεριά του ταχυδρομείου)

Τ.Κ.ΚΛΕΙΔΙΟΥ
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία

Τ.Κ.ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία (φούρνος Μάτζου)
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία
1 πλαίσιο στην βόρεια πλατεία

Τ.Κ.ΠΕΤΡΩΝ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ.ΡΟΔΩΝΑ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ.ΦΑΝΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ. ΒΑΡΙΚΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία
Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ
Στις πλατείες όλων των Τ.Κ.
Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ
Στις πλατείες όλων των Τ.Κ.

2. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Επιτρέπεται η τοποθέτηση καλαίσθητων περιπτέρων των οποίων οι διαστάσεις θα είναι 2Χ2Χ2.
Α. Από τους συνδυασμούς των δημοτικών εκλογών :
1 περίπτερο στην Αγροτική Τράπεζα για τον κ. ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΝΘΙΜΟ
1 περίπτερο στην Εθνική Τράπεζα για τον κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ
1 περίπτερο στην Πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης για τον κ. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΤΡΥΦΩΝΑ
1 περίπτερο στην Πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης για τον κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ
1 περίπτερο στην Πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης για τον κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Β. Από τους συνδυασμούς των περιφερειακών εκλογών θα μπορούν να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιο μπροστά από το 1ο δημοτικό σχολείο δίπλα από τις σκάλες.
Γ. Από τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούν να τοποθετηθούν στην πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης προς την είσοδο της Λεβαίας από τη βρύση έως και το κιόσκι των ΤΑΞΙ.
ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ:
Απαγορεύεται η ανάρτηση αφισών, γιγαντοαφισών, πανώ ή αεροπανώ ,φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους πλατείες ή ιδιωτικούς χώρους και σε αυτοκινούμενα μέσα.
Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται υη χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ, χρώματα κλπ.
Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων όπως και σε χώρους επίσης, που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2946/2001.
Απαγορεύεται η χρήση διαφημιστικών τρυκ γιατί η μαζική ρίψη τους συμβάλλει στη ρύπανση των πόλεων και χωριών και καθίσταται έτσι προβληματικός ο καθαρισμός των φρεατίων.
Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων ου έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε άλλους συνδυασμούς.

Οι συνδυασμοί οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν με την περισυλλογή των αφισών και τον καθαρισμό των χώρων από τις κολλητικές ουσίες κλπ.
Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν οι συνδυασμοί, πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους, μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα των εκλογών.
Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι διατάξεις της απόφασης 24923/04-04-2019 και της εγκυκλίου 11 με αριθ. πρωτ.23993/02-04-2019 ΜΕΡΟΣ Ε .
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Οι χώροι που θα τοποθετηθούν τα πλαίσια των συνδυασμών θα είναι δίπλα –δίπλα για όλους τους συνδυασμούς.
2. Οι διαστάσεις των πλαισίων για τους συνδυασμούς των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών θα είναι 1,5Χ1,5 μ .
3. Οι διαστάσεις των πλαισίων σύμφωνα με τον όρο αναλογικά και επί ίσοις όροις για τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ως εξής:
• Για ΣΥΡΙΖΑ1,50χ1,50
• Για ΝΔ 1,30Χ1,30
• Για ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,00Χ
• Για ΚΚΕ και άλλων κομμάτων 0,80Χ0,80

Οι χώροι που θα τοποθετηθούν ορίζονται ως εξής:

Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
1 πλαίσιο στα ΚΤΕΛ
1 πλαίσιο στον ΟΣΕ
1 πλαίσιο στην είσοδο από Ξινό Νερό
1 πλαίσιο στην είσοδο από Λεβαία
1 πλαίσιο στην είσοδο από ΄Αγιο Παντελεήμονα
1 πλαίσιο στην είσοδο από Σωτήρα
1 πλαίσιο στην πλατεία Αγίων Κων/νου και Ελένης (δίπλα στο μνημείο)
1 πλαίσιο στην πλατεία αγοράς (μπροστά από το συντριβάνι)
1 πλαίσιο στην πλατεία του Συν. Σωτήρα
2 πλαίσια στις Εργατικές Κατοικίες
1 πλαίσιο επί της οδού Ν. Χατζηκωνσταντίνου κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών από το ύψος του κόμβου έως την αρχή του χώρου στάθμευσης και στο ηλεκτρονικό πλαίσιο.

Τ.Κ.ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
1 πλαίσιο στην είσοδο από Αμύνταιο (οικόπεδο Θεοδωρίδη)
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία
1 πλαίσιο στο παρκινγκ της παραλίας (δίπλα στο περίπτερο)

Τ.Κ.ΚΕΛΛΗΣ
1 πλαίσιο στην είσοδο από Βεύη
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία )από την μεριά του ταχυδρομείου)

Τ.Κ.ΚΛΕΙΔΙΟΥ
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία

Τ.Κ.ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία (φούρνος Μάτζου)
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία
1 πλαίσιο στην βόρεια πλατεία

Τ.Κ.ΠΕΤΡΩΝ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ.ΡΟΔΩΝΑ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ.ΦΑΝΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ. ΒΑΡΙΚΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία
Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ
Στις πλατείες όλων των Τ.Κ.
Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ
Στις πλατείες όλων των Τ.Κ.

2. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Επιτρέπεται η τοποθέτηση καλαίσθητων περιπτέρων των οποίων οι διαστάσεις θα είναι 2Χ2Χ2.
Α. Από τους συνδυασμούς των δημοτικών εκλογών :
1 περίπτερο στην Αγροτική Τράπεζα για τον κ. ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΝΘΙΜΟ
1 περίπτερο στην Εθνική Τράπεζα για τον κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ
1 περίπτερο στην Πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης για τον κ. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΤΡΥΦΩΝΑ
1 περίπτερο στην Πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης για τον κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ
1 περίπτερο στην Πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης για τον κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Β. Από τους συνδυασμούς των περιφερειακών εκλογών θα μπορούν να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιο μπροστά από το 1ο δημοτικό σχολείο δίπλα από τις σκάλες.
Γ. Από τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούν να τοποθετηθούν στην πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης προς την είσοδο της Λεβαίας από τη βρύση έως και το κιόσκι των ΤΑΞΙ.
ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ:
Απαγορεύεται η ανάρτηση αφισών, γιγαντοαφισών, πανώ ή αεροπανώ φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους πλατείες ή ιδιωτικούς χώρους και σε αυτοκινούμενα μέσα.
Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται υη χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ, χρώματα κλπ.
Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων όπως και σε χώρους επίσης, που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2946/2001.
Απαγορεύεται η χρήση διαφημιστικών τρυκ γιατί η μαζική ρίψη τους συμβάλλει στη ρύπανση των πόλεων και χωριών και καθίσταται έτσι προβληματικός ο καθαρισμός των φρεατίων.
Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων ου έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε άλλους συνδυασμούς.
Οι συνδυασμοί οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν με την περισυλλογή των αφισών και τον καθαρισμό των χώρων από τις κολλητικές ουσίες κλπ.
Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν οι συνδυασμοί, πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους, μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα των εκλογών.
Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι διατάξεις της απόφασης 24923/04-04-2019 και της εγκυκλίου 11 με αριθ. πρωτ.23993/02-04-2019 ΜΕΡΟΣ Ε .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 174/2019
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ