ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 01-08-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 10525
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 3η

ΠΡΟΣ :
Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου στις 23 Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αμυνταίου (Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Παρασκευή 24 Αυγούστου και ώρα 13:00 σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν 3852/2010)με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Γνωμοδότηση επί της κατάρτισης του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2019.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 01-08-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 10524
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 2η

ΠΡΟΣ :
Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου στις 16 Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αμυνταίου (Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Παρασκευή 17 Αυγούστου και ώρα 13:00 σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν 3852/2010)με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

17 - 09 - 2012 : 1η Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

                         (Η συνεδρίαση Αναβλήθηκε λόγω ΜΗ απαρτίας)

18 - 09 - 2012 : 2η Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης

Απ. 01-2012 : Γνωμοδότηση της Επιτροπής επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2013

                       (Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος)

Απ. 02-2012 : Γνωμοδότηση της Επιτροπής επί του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου έτους 2013   

                       (Σχέδιο Ετησίου Προγράμματος)

22 - 11 - 2012: 3η Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

                      (Η συνεδρίαση Αναβλήθηκε λόγω ΜΗ απαρτίας)

23 - 11 - 2012: 4η Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Απ. 03-2012: Γνωμοδότηση επί της κατάρτισης του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.