ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 01-08-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 10524
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 2η

ΠΡΟΣ :
Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου στις 16 Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αμυνταίου (Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Παρασκευή 17 Αυγούστου και ώρα 13:00 σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν 3852/2010)με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ