20 - 02 - 2012 : 01η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

02 - 03 - 2012 : 02η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10 - 04 - 2012 : 03η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

04 - 05 - 2012 : 04η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

05 - 06 -2012 :  05η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13 - 07 - 2012 : 06η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23 - 07 - 2012 : 07η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

03 - 08 - 2012 : 08η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10 - 09 - 2012 : 09η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23 - 10 - 2012 : 10η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13 - 11 - 2012: 11η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

27 - 11 - 2012: 12η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12 - 12 - 2012: 13η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

31 - 12 - 2012: 14η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής