ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

   

Ο Δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει ότι τη Μ.Τετάρτη  12 Απριλίου από τις  09: 00 π.μ έως 16:00 μ.μ,

και τη Μ.Πέμπτη 13 Απριλίου από τις 09:00 έως 15:30 θα προβεί στη διανομή προϊόντων

από το ισόγειο του δημαρχείου, στους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπωλείου.

Δικαιούχοι είναι αποκλειστικά οι ωφελούμενοι του κοινωνικού παντοπωλείου.

      Για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.     

                                                                                                                                                                                                 Γραφείο Δημάρχου