ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αμύνταιο   12/04/2017                            ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                               

          Από το Δήμο Αμυνταίου ανακοινώνεται ότι, λόγω  αργίας της δεύτερης ημέρας του ΠΑΣΧΑ                               τη Δευτέρα 17 Απριλίου 2017, η λαϊκή αγορά του Δήμου Αμυνταίου θα διεξαχθεί                                                                                     το Σάββατο 15 Απριλίου 2017.

                                                                                                                                                 Γραφείο Δημάρχου