Τελευταία Νέα

Διακηρύξεις Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

 

ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 εδώ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ AMYBEAR

 εδώ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 εδώ

 

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔOY ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 εδώ

Τευχη Δημοπράτησης Επισκευές συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018

 εδώ

Τευχη Δημοπράτησης Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων διαμορφωσεις οδων και πλατειων Δ Αμυνταίου

 εδώ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΥΜΦΑΙΟΥ

 εδώ