Τελευταία Νέα

Διακηρύξεις Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

 

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔOY ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 εδώ

Τευχη Δημοπράτησης Επισκευές συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018

 εδώ

Τευχη Δημοπράτησης Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων διαμορφωσεις οδων και πλατειων Δ Αμυνταίου

 εδώ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΥΜΦΑΙΟΥ

 εδώ