Διακηρύξεις Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 εδώ 

ΤΕΥΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

 εδώ 

ΤΕΥΧΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

 εδώ

Προκήρυξη 15/5/2018 

 εδώ 

ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

 εδώ