Διακηρύξεις Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

 

Τευχη Δημοπρατησης Επισκευές συντηρήσεις σχολικων κτηρίων και αυλειων χωρων Δήμου Αμυνταίου

 εδώ

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου – Λεχόβου

 εδώ

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

 εδώ

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5X5 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 εδώ

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 5Χ5 ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

 εδώ

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου

 εδώ

 

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΚ Δ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 εδώ

 

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 εδώ