Διακηρύξεις Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

Τεύχη δημοπράτησης του έργου 'Επισκεύες - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου

Κατεβάστε το εδώ 

 

Συντήρηση_βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές αποκατάστασης προστασίας

Κατεβάστε το εδώ 

ΤΕΥΔ εδώ

Τιμολόγιο Μελέτης

 

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κατεβάστε το εδώ 

ΤΕΥΔ εδώ

 

Φωτογραφικό Υλικό

Δραστηριότητες στο Δήμο

Πολιτισμός