25 - 04 - 2012: Υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή του 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου

3nipΥπογράφτηκε με τον ανάδοχο του έργου η σύμβαση για την κατασκευή του 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου και το έργο θα ξεκινήσει σύντομα.

Πρόκειται για ένα έργο που δίνει απάντηση στις αυξημένες ανάγκες της πόλης του Αμυνταίου και θα εξυπηρετήσει τα νήπια και τους γονείς τους με σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν στην περιοχή του νότιου περιμετρικού δρόμου του Αμυνταίου. Το 3ο νηπιαγωγείο του Αμυνταίου θα περιλαμβάνει χώρο εισόδου και υποδοχής, δυο αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα, γραφείο διεύθυνσης, χώρο σίτισης και βοηθητικούς χώρους, όπως αποθήκες, χώρους υγιεινής και λεβητοστάσιο, καλύπτοντας πλήρως τις παιδαγωγικές και διοικητικές ανάγκες της δομής.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. καθώς είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2014.