30 - 05 - 2012 : Επανέναρξη λειτουργίας 2ης μονάδας ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα

Μετά από αποκατάσταση βλάβης θα ξεκινήσει άμεσα η επανέναρξη της λειτουργίας της 2ης μονάδας του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα.

Μετά από συμφωνία της διοίκησης της ΔΕΗ και του Δήμου Αμυνταίου, στο χώρο του εργοστασίου θα βρίσκεται ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου ως εκπρόσωπος του Δήμου Αμυνταίου, για την παρακολούθηση των εκπομπών και των περιβαλλοντικών παραμέτρων λειτουργίας κατά τη διάρκεια της επανεκκίνησης της μονάδας, έτσι ώστε η τοπική κοινωνία να γνωρίζει τις τιμές των ρύπων που εκλύονται στην ατμόσφαιρα.

Με τη σημερινή μας παρουσία στο χώρο του εργοστασίου εγκαινιάζουμε μία νέα μορφή συνεργασίας της τοπικής κοινωνίας με τη ΔΕΗ, όπου η τοπική κοινωνία θα γνωρίζει τα αποτελέσματα της λειτουργίας των εργοστασίων στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.