05-10-2012: Δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

Ο Δήμος Αμυνταίου σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην 2η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου Αμυνταίου, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και πληροφοριών, την Δευτέρα 15 Οκτώβρη στις 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Γρ. Νικολαΐδη 2, Αμύνταιο.

Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Αμυνταίου συντάσσεται στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και αποτελεί μέρος των ενεργειών της πρωτοβουλίας «Ενεργειακό Δίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για Δράση - eReNet», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την αιγίδα του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».

Η πρωτοβουλία eReNet  έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των αγροτικών περιοχών στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, την ανταλλαγή γνώσεων από έμπειρες κοινότητες, και τον προσδιορισμό έργων που είναι αρκετά ώριμα ώστε να ενταχθούν σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Στην πρωτοβουλία eReNet συμμετέχουν Δήμοι από τη Γερμανία, Αυστρία, Κροατία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει ο Δήμος Αμυνταίου.