23-10-2012: Έργα ΕΣΠΑ στο Αμύνταιο

Τρία νέα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Αμυνταίου, καθώς δόθηκε η τελική έγκριση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργο Δακή για την υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους που προέκυψαν από τους διαγωνισμούς.

Τα έργα αυτά είναι:

α. Ανέγερση Α’ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου

β. Ανέγερση Β’ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου και

γ. Κατασκευή δημοτικού περιμετρικού δρόμου σχεδίου πόλης Αμυνταίου.

Τα έργα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ποιότητα ζωής των πολιτών του Αμυνταίου, καθώς με τους παιδικούς σταθμούς θα αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε νήπια και γονείς, ενώ με τον περιμετρικό δρόμο θα υπάρξει αποσυμφόρηση της πόλης του Αμυνταίου από διερχόμενα οχήματα.

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου, κ. Μάκης Ιωσηφίδης δήλωσε «Τρία ακόμα σημαντικά έργα για τους πολίτες του Αμυνταίου θα υλοποιηθούν, μέσα από την οργανωμένη δουλειά που γίνεται στο Δήμο και την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται στο Δήμο θα είναι εντυπωσιακό, αφού ήδη υλοποιούμε έργα που υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ και διεκδικούμε την ένταξη και άλλων εξίσου σημαντικών έργων, που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών και θα βοηθήσουν την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου».