21-11-2012: Προστασία από φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και απορριμματοφόρα

Κατά τη χειμερινή περίοδο κάποιοι συμπολίτες μας ρίχνουν τις στάχτες από τζάκια, σόμπες και λέβητες στους κάδους απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να καίγονται οι κάδοι από τη θράκα που έχει διατηρηθεί στις στάχτες.

Ο κανονισμός καθαριότητας απαγορεύει ρητά την ρίψη ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά μέσα στους κάδους απορριμμάτων και τα απορριμματοφόρα οχήματα, όμως η λύση είναι στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Ο Δήμος Αμυνταίου την τρέχουσα χρονιά αντικατέστησε 210 μεγάλους και 70 μικρούς κάδους αποκομιδής απορριμμάτων με καινούργιους, το κόστος των οποίων ήταν περίπου 380€ ο καθένας. Οι κάδοι αυτοί είναι κοινή περιουσία όλων των πολιτών, τους οποίους καλούμε να σεβαστούν την προσπάθεια που γίνεται για βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας αλλά και την κοινή μας περιουσία. Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος στους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας από τους καμένους κάδους.

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να μην ρίχνουν τις στάχτες με θράκα στους κάδους απορριμμάτων, διότι καταστρέφουν τους κάδους και υπάρχει πιθανότητα ατυχήματος στους υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας.