20-02-2013: Επιλογή δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Επιλέχθηκαν οι δικαιούχοι των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αμυνταίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα.
Η Διαχειρίστρια του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Αντιδήμαρχος Αμυνταίου, κα Μέλη Γιαννιτσοπούλου επεξεργάστηκε τις 297 αιτήσεις συνδημοτών μας, σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που έχουν τεθεί για να ενταχθεί κάποιος στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και έκανε τη σχετική εισήγηση, που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν επιλεγεί 194 οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα είναι δικαιούχοι των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου προχωρούν στην ενημέρωση των δικαιούχων και την επόμενη εβδομάδα θα γίνει διανομή τροφίμων σε όλους τους ωφελούμενους.

koin_pan