03-09-2013: Έναρξη για τις τηλεθερμάνσεις σε όλα τα χωριά

Όπως είναι γνωστό έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με τους εργολάβους για την ολοκλήρωση των τηλεθερμάνσεων σε Αμύνταιο, Λεβαία και Φιλώτα, ένα έργο προϋπολογισμού 13.000.000 €, που θα δώσει τηλεθέρμανση σε κάθε σπίτι αυτών των οικισμών. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται ένα όραμα που ξεκίνησε πολλά χρόνια νωρίτερα.

Ταυτόχρονα, ξεκίνησε ένα άλλο μεγάλο όραμα για τηλεθερμάνσεις σε όλα τα χωριά του Δήμου Αμυνταίου με συστήματα βιομάζας, καθώς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου ανέθεσε την πρώτη σειρά μελετών, η εκπόνηση των οποίων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των έργων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο που στοχεύει στην κάλυψη του συνόλου των αναγκών των κατοίκων της περιοχής με τηλεθέρμανση και θα καταστήσει το Δήμο Αμυνταίου πιλοτικό Δήμο στη διαχείριση της θέρμανσης.

Η θέρμανση του συνόλου των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου με συστήματα τηλεθέρμανσης με βιομάζα έχει αφενός το προφανές όφελος της μείωσης του κόστους θέρμανσης για όλους τους κατοίκους και αφετέρου θα δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης και θέσεις εργασίας, τόσο στη λειτουργία των συστημάτων τηλεθέρμανσης όσο και στην παραγωγή της βιομάζας. Θα δώσει δηλαδή επαγγελματική διέξοδο σε πολλούς συμπολίτες μας και θα συμβάλει στη δραστική μείωση του κόστους θέρμανσης, συμβάλλοντας πολλαπλά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Για τους λόγους αυτούς η δημιουργία συστημάτων τηλεθέρμανσης με βιομάζα είναι ένας από τους μεγαλύτερους αναπτυξιακούς στόχους που έχουν τεθεί για την περιοχή και απαιτεί τη στήριξη όλων για να τον δούμε να υλοποιείται και να θερμανθεί η περιοχή με αυτό τον πρωτοποριακό τρόπο.