16-09-2013: Επίσημη αλληλογραφία με τον Επίτροπο Ενέργειας

Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και Προέδρου του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων κ. Μάκη Ιωσηφίδη και του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Ενέργεια κ. Günther Oettinger, ο κ. Ιωσηφίδης απέστειλε επιστολή στον κ. Oettinger σχετικά με τις ενεργειακές επενδύσεις και την ενεργειακή πολιτική στους Ελληνικούς Δήμους.

Στόχος της επιστολής ήταν η ενημέρωση του Επιτρόπου για την κατάσταση του θεσμικού κυρίως πλαισίου στη χώρα μας που σχετίζεται με τις ενεργειακές επενδύσεις από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με πολίτες, που ουσιαστικά απαγορεύει οποιαδήποτε εξέλιξη στον τομέα αυτό.

Στην επιστολή ο Δήμαρχος Αμυνταίου επισημαίνει την έλλειψη ευέλικτης νομοθεσίας για την άμεση συμμετοχή των Δήμων σε έργα ενεργειακής βιωσιμότητας. Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά στη συνεργασία των Δήμων με τους ιδιώτες επισημαίνεται αφενός η έλλειψη ευέλικτου νομοθετικού πλαισίου για ίδρυση ενεργειακών συνεταιρισμών και αφετέρου η πολύπλοκη διαδικασία και οι ελεγχόμενες από την κεντρική διοίκηση διαδικασίες για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που καθίστανται εξαιρετικά πολύπλοκες και χρονοβόρες.

Για το σύνολο των παραπάνω θεμάτων κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις που σχετίζονται με την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και την παροχή δυνατότητας στους Δήμους της χώρας μας να συνεργάζονται με τους δημότες και να υλοποιούν έργα ενεργειακής βιωσιμότητας, που θα αποφέρουν κέρδη στις τοπικές κοινωνίες και τα ταμεία των Δήμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιστολή του Δημάρχου Αμυνταίου ολοκληρώνεται με τη φράση «η άμεση συμμετοχή των Ελληνικών Δήμων στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση της ενεργειακής βιωσιμότητας είναι υψίστης σημασίας στην προσπάθεια της χώρας μας να καταστεί οικονομικά ανεξάρτητη».

Εξαιρετικής σημασίας είναι η απαντητική επιστολή του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Ενέργεια κ. Günther Oettinger, που χαρακτηρίζει το έργο του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων «σημαντικό» και την πρωτοβουλία για τη σύστασή του «εξαιρετική».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος τονίζει το ρόλο των Δήμων και των τοπικών κοινοτήτων στην προσπάθεια για την κλιματική αλλαγή, λέγοντας ουσιαστικά ότι είναι σημαντικότερη η προσέγγιση των τοπικών κοινωνιών από τις οριζόντιες πολιτικές των Κυβερνήσεων.

Με την επιστολή του ο Επίτροπος Ενέργειας καθιστά το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων της Ελλάδας άμεσο συνομιλητή των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της ενέργειας, καθώς η επιστολή του ολοκληρώνεται με την εξής παράγραφο:

«Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο δυναμικό για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο σήμερα. Το έργο του «Δικτύου Ενεργειακών Δήμων» είναι πολύτιμο στην προσπάθεια μετάβασης, και στην Ελλάδα, σε έναν ενεργειακό τομέα απαλλαγμένο από εκπομπές CO2. Με ευχαρίστηση διαπίστωσα πως το Δίκτυο σας αποτελεί μέρος του «Συμφώνου των Δημάρχων» και προσβλέπω στην συνέχιση συνεργασίας μας, τόσο εντός όσο και εκτός του πλαισίου του Συμφώνου των Δημάρχων».

Η προσπάθεια για αξιοποίηση του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής, ως συγκριτικού πλεονεκτήματος, προκειμένου να αποκομίσουν άμεσα οικονομικά οφέλη ο Δήμος και οι δημότες που θα συμμετάσχουν σε συνεταιριστικού τύπου εταιρικά σχήματα ή σε ΣΔΙΤ, αποτελεί μία σημαντική πρόκληση για την τοπική κοινωνία. Ουσιαστικά πρόκειται για το αίτημα του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων να υπάρξει ειδική μέριμνα για τις λιγνιτικές περιοχές έτσι ώστε να συνεχίσουν να αποτελούν ενεργειακούς πόλους και μετά τη μεταλιγνιτική περίοδο, αλλά μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι η χώρα μας μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει το μοντέλο αυτό, που αφενός βοηθά τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών παραγωγής ενέργειας να προσπορίζουν έσοδα και αφετέρου αξιοποιεί τις ήδη υφιστάμενες υποδομές των δικτύων μεταφοράς ενέργειας από τους τόπους παραγωγής προς τα αστικά κέντρα που είναι οι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας.

 

Epitropos_Energeiass