02-10-2013: Εγκρίθηκε το ΣΔΑΕ του Δήμου Αμυνταίου

Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Αμυνταίου συμμετέχει στο «Σύμφωνο των Δημάρχων», τη μεγάλη αυτοδιοικητική οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει θέσει σημαντικούς περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τις περιοχές των μελών του, αλλά και το σύνολο της Ευρώπης. Το Σύμφωνο των Δημάρχων έχει συγκεκριμένους όρους και κανόνες για τη συμμετοχή των μελών του, που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και πρέπει να πληρούν ορισμένες, αυστηρές πολλές φορές, προϋποθέσεις. Ένας από τους βασικότερους κανόνες είναι η συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για τα επόμενα χρόνια, στο οποίο περιγράφονται οι δράσεις και τα έργα ενεργειακής βιωσιμότητας που θα πραγματοποιήσει η τοπική κοινωνία και ο Δήμος, προκειμένου να πετύχουν τους περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που προβλέπονται στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκε μετά τον αυστηρό έλεγχο των υπηρεσιών υποστήριξης του Συμφώνου, που αναλύουν το κάθε σχέδιο με βάση την ποιότητα και την πληρότητα των δεδομένων του τα οποία ελέγχονται με συγκεκριμένο μοντέλο ηλεκτρονικού συστήματος. Με την έγκριση του ΣΔΑΕ ο Δήμος Αμυνταίου είναι ένας από τους ελάχιστους Δήμους της Ελλάδας που έχει προχωρήσει τόσο σε επίπεδο διαδικασιών και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων.

Η έγκριση του Σχεδίου Δράσης του Δήμου Αμυνταίου σημαίνει άμεσα την υιοθέτηση των στόχων του από το Σύμφωνο των Δημάρχων. Η υιοθέτηση των δράσεων που περιγράφονται στο ΣΔΑΕ του Δήμου Αμυνταίου από το Σύμφωνο των Δημάρχων έχει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων τηλεθέρμανσης με βιομάζα σε όλα τα χωριά του Δήμου και άλλα έργα ενεργειακής βιωσιμότητας που προωθεί ο δήμος, καθώς η σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητά τους θεωρείται δεδομένη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και απομένει η μελετητική τους ωρίμανση για να ενταχθεί η χρηματοδότησή τους στην επόμενη προγραμματική περίοδο.