02-03-2013: Εκδήλωση ενημέρωσης για την Τηλεθέρμανση

Μία σημαντική ενημερωτική εκδήλωση για την Τηλεθέρμανση πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου, με έκδηλο το ενδιαφέρον των κατοίκων Αμυνταίου, Λεβαίας και Φιλώτα, αλλά και άλλων οικισμών του Δήμου Αμυνταίου.
Στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Αμυνταίου, κ. Μάκης Ιωσηφίδης αναφέρθηκε στη γενικότερη πολιτική της δημοτικής αρχής για την τηλεθέρμανση, το εγκεκριμένο έργο ολοκλήρωσης της τηλεθέρμανσης και το σχεδιασμό για τηλεθέρμανση σε όλους τους οικισμούς του Δήμου, ενώ ο Πρόεδρος της ΔΕΤΕΠΑ, κ. Νίκος Παπαχρήστου ανέλυσε την πορεία της επιχείρησης, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας και αναφέρθηκε διεξοδικότερα στο έργο ολοκλήρωσης της τηλεθέρμανσης.
Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος της ΔΕΤΕΠΑ, έκαναν αναφορά στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης της ΔΕΤΕΠΑ, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχει βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ικανότητα της επιχείρησης να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, μεταξύ των οποίων 24ωρη εξυπηρέτηση για βλάβες, άμεση εξυπηρέτηση με εξειδικευμένα συνεργεία, αξιοποίηση ευκαιριών για στελέχωση και γενικότερη βελτίωση της δομής και της υποδομής της ΔΕΤΕΠΑ.
Αναφέρθηκαν ακόμη στην προσπάθεια που καταβλήθηκε από τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο της ΔΕΤΕΠΑ και τους συνεργάτες της επιχείρησης για την έγκριση του μεγάλου έργου ολοκλήρωσης της τηλεθέρμανσης στους οικισμούς Αμυνταίου, Λεβαίας και Φιλώτα. Μία προσπάθεια που περιλαμβάνει συμπλήρωση και ολοκλήρωση των μελετών, επαφές και παρουσιάσεις σε στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλες, συνεχείς παραστάσεις στην αρμόδια Ελληνική Διαχειριστική Αρχή και τους πολιτικούς της προϊσταμένους, κινητοποίηση της δομής του Συμφώνου των Δημάρχων για την υποστήριξη του αιτήματος και ανάπτυξη ιδιαίτερης κινητικότητας μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου, που ήταν η έγκριση της χρηματοδότησης του μεγάλου έργου ολοκλήρωσης της τηλεθέρμανσης, προϋπολογισμού 13.000.000 €. Τελικά, το αποτέλεσμα της προσπάθειας είναι αίσιο και το έργο θα αρχίσει να υλοποιείται τους επόμενους μήνες.
Επιπλέον ο Πρόεδρος της ΔΕΤΕΠΑ, κ. Νίκος Παπαχρήστου αναφέρθηκε στο ιστορικό της λειτουργίας της επιχείρησης και έδωσε στοιχεία για την εξέλιξη της υποδομής της, αλλά και τεχνικά στοιχεία για το εγκεκριμένο έργο ολοκλήρωσής της τηλεθέρμανσης στο Αμύνταιο, τη Λεβαία και το Φιλώτα. Τέλος, ο Δήμαρχος Αμυνταίου, κ. Μάκης Ιωσηφίδης αναφέρθηκε στο όραμα της δημιουργίας συστημάτων τηλεθέρμανσης σε όλα τα χωριά, ένα όραμα που ενώ πριν δύο χρόνια φαινόταν ανεδαφικό και ανεφάρμοστο σήμερα όλοι καταλαβαίνουν ότι αποτελεί έναν απολύτως εφικτό στόχο. Η εφικτότητα του στόχου αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει τις μελέτες για τα συστήματα τηλεθέρμανσης σε όλα τα χωριά του Δήμου Αμυνταίου, ενώ στο πρόσφατο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Αμύνταιο παρουσιάστηκαν συστήματα τηλεθέρμανσης με βιομάζα που εφαρμόζονται και λειτουργούν στη Γερμανία, την Αυστρία και την Πολωνία, ως καλές πρακτικές που μπορούν να παρέχουν τεχνογνωσία στο Δήμο Αμυνταίου και άλλους δήμους της Ελλάδας.

Στη συνέχεια οι πολίτες έκαναν τοποθετήσεις και ερωτήσεις για τα θέματα της τηλεθέμανσης, που απαντήθηκαν από το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της ΔΕΤΕΠΑ.

tilethermansitilethermansi_1tilethermansi_2