25-07-2013: Βελτίωση οργάνωσης με τεχνολογικό εξοπλισμό


cbΜε ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας (CB) έχουν εφοδιαστεί τα οχήματα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου. Έτσι οι εργαζόμενοι (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, χειριστές μηχανημάτων κλπ) μπορούν να επικοινωνούν άμεσα και χωρίς κόστος με το κέντρο στις εγκαταστάσεις της τεχνικής υπηρεσίας ή και μεταξύ τους, έτσι ώστε να επιλύονται γρήγορα και με πρακτικό τρόπο τα προβλήματα που συναντούν καθημερινά.

Είχε προηγηθεί η εγκατάσταση συστήματος GPS σε όλα τα οχήματα, η καθημερινή πορεία των οποίων φαίνεται στο χάρτη της περιοχής και το κέντρο μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει που βρίσκεται ο στόλος των οχημάτων του Δήμου Αμυνταίου.

Τόσο το ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας όσο και το GPS στα δημοτικά οχήματα, μειώνουν το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την οργάνωση και καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας.