15-10-2013: Νέες αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Έως τις 15 Νοεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι νέες αιτήσεις για συμμετοχή στις δράσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αμυνταίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν στο Δημαρχείο Αμυνταίου τη σχετική αίτηση, μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και αντίγραφο του εκκαθαριστικού του έτους 2012. Το εισοδηματικό κριτήριο που τίθεται για συμμετοχή στις δράσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι το συνολικό ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 3.500€.

Διευκρινίζεται ότι οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου δεν χρειάζεται να υποβάλουν αιτήσεις.