06-11-2013: Εκδήλωση ενημέρωσης στο Φιλώτα

Εκδήλωση ενημέρωσης των πολιτών για τα τρέχοντα θέματα του Δήμου Αμυνταίου και τα έργα που κατασκευάζονται στην Τοπική Κοινότητα Φιλώτα πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Δημάρχου Αμυνταίου κ. Μάκη Ιωσηφίδη, Δημοτικών Συμβούλων και πολιτών.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Αμυνταίου αναφέρθηκε στις γενικότερες δράσεις του Δήμου Αμυνταίου, αλλά και στα έργα που αφορούν την Τοπική Κοινότητα. Συγκεκριμένα ανέφερε την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Φιλώτα, το μεγάλο έργο ολοκλήρωσης της τηλεθέρμανσης, τις διαμορφώσεις στις αυλές και τις εκτεταμένες συντηρήσεις στα κτήρια των σχολείων, τις αποκαταστάσεις των φθορών στους δρόμους και τις πολλές μικροπαρεμβάσεις εξυπηρέτησης της καθημερινότητας.

Αναφέρθηκε επίσης στα έργα που χρηματοδοτούνται με ίδιους πόρους του Δήμου Αμυνταίου και θα ξεκινήσουν άμεσα. Συγκεκριμένα ο δήμαρχος αναφέρθηκε στη διαμόρφωση της εισόδου του χωριού από τη Λεβαία, τη διάνοιξη νέων δρόμων και την κατασκευή οδοποιίας, τις διαμορφώσεις χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών, όπως επίσης και την εκπόνηση των μελετών για την επέκταση του Σχεδίου Πόλεως του Φιλώτα.

Τέλος, ενημέρωσε τους κατοίκους για την πορεία ένταξης στο ΕΣΠΑ του βιολογικού καθαρισμού και του αποχετευτικού δικτύου, αλλά και του περιμετρικού δρόμου του Φιλώτα.

Στη συζήτηση που ακολούθησε και τις ερωτήσεις που έθεσαν οι κάτοικοι έγινε αναφορά στον αγωγό ΤΑΡ και την αναγκαιότητα ύπαρξης αναμονών στην περιοχή που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν μελλοντικά τις ανάγκες της τηλεθέρμανσης, κάτι που έχει ήδη εξασφαλιστεί μετά από πιέσεις του δημάρχου στους υπευθύνους της κατασκευάστριας κοινοπραξίας. Επίσης τέθηκαν ερωτήματα για την αποπεράτωση του κλειστού γυμναστηρίου Φιλώτα, τις υποδομές για την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ και το μέλλον της τηλεθέρμανσης σε περίπτωση που σταματήσει η λειτουργία του ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα.

Ήταν ένας γόνιμος διάλογος που ανέδειξε όχι μόνο τα θετικά στοιχεία της δράσης του δήμου, αλλά και τα ζητήματα που μένει να αντιμετωπιστούν στην Τοπική Κοινότητα του Φιλώτα.