ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αμύνταιο   10/03/2016                         ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 
 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει ότι λόγω της Αργίας της Καθαράς Δευτέρας στις  14/03/2016

                       η λαϊκή αγορά Αμυνταίου θα διεξαχθεί το Σάββατο 12/03/2016

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

                                                                                                               Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος