ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Αμύνταιο    13 Απριλίου 2016

                                                                                                                                            

    ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Γραφείο Καθαριότητας,

Ανακύκλωσης & Πρασίνου

Έδρα             : Αμύνταιο

Ταχ. Δ/νση  : Προέκταση οδού Αγ. Νικολάου

Ταχ. Κωδ.     :  53200   

Τηλ.               : 2386350164, 50172

Fax                : 2386350133                                             

                                                                                                               

 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αμυνταίου, με αφορμή επαναλαμβανόμενα περιστατικά απόρριψης αδρανών υλικών καθώς και εύφλεκτων υλικών σε κάδους απορριμμάτων, εφιστά την προσοχή των Δημοτών προκειμένου να μην απορρίπτουν στους κάδους απορριμμάτων αδρανή υλικά (μπάζα, προϊόντα εκσκαφών, υλικά κατεδαφίσεων – ανακαινίσεων κλπ.) καθώς και εύφλεκτα υλικά, στάχτες από καυσόξυλα, πέλετ, λιγνίτη κλπ. δημιουργώντας έτσι κίνδυνο πρόκλησης πυρκαϊάς, καταστροφές στους κάδους απορριμμάτων, ζημιές στον μηχανικό εξοπλισμό του Δήμου, επιβάρυνση του περιβάλλοντος και κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Αμυνταίου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 173/06-06-2012) απαγορεύεται η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών, αδρανών υλικών – μπάζα, χώματα – λάσπες κλπ., στους κάδους απορριμμάτων και στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο και επιβαρύνονται με το κόστος αγοράς νέου κάδου.

Η συνεργασία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου με τους Δημότες στο ευαίσθητο θέμα της καθαριότητας του Δήμου Αμυνταίου είναι απαραίτητη έτσι ώστε όλοι μας να συμβάλουμε σε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

Η καθαριότητα και η διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας και των κοινόχρηστων χώρων είναι συλλογική υπόθεση και μας αφορά όλους.

Με την συμμετοχή σας διευκολύνετε το έργο μας και μας δίνετε την δυνατότητα για ποιοτικότερες υπηρεσίες. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του γραφείου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου 2386350164, 2386350172.

                                                                                                                                                  Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                        ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ