αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου Νοέμβριος 2015

25η - Συνεδρίαση 02/11/2015

Απ. 394 - 2015: Ψήφιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2016 Δήμου Αμυνταίου.

26η - Συνεδρίαση 16/11/2015

Απ. 395 - 2015: ¨Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Π.Δ.

Απ. 396 - 2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας αποχιονισμού δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αμυνταίου περιόδου 2015-2016

Απ. 397 - 2015:3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντηρήσεις Εσωτερικής Οδοποιίας Πρώην Κοινοτήτων Νυμφαίου-Λεχόβου» προϋπολογισμού 12.500,00€.

Απ. 398 - 2015: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «΄Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Κέλλης».

Απ. 399 - 2015: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «΄Εξωτερικός αγωγός λυμάτων αποχέτευσης Αγίου Παντελεήμονα».

Απ. 400 - 2015: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Εξοπλισμός γεώτρησης ΤΚ Λεχόβου”.

Απ. 401 - 2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση 4ης Παράτασης τμηματικής προθεσμίας του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού».

Απ. 402 -2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση 3ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του Έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού».

Απ. 403 - 2015:Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Μανιακίου.

Απ. 404 - 2015: Ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δημοτών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 405 - 2015: ΄Εγκριση μετακίνησης αιρετών στην Θεσσαλονίκη .

Απ. 406 - 2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών.

Απ. 407 - 2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 270/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 408 - 2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 281/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Απ. 409 - 2015:16. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων

27η - Συνεδρίαση 23/11/2015

Απ. 410 - 2015: Έγκριση μετακίνησης της δημοτική συμβούλου κ. Γοράντη Ειρήνης στα Καλάβρυτα στα πλαίσια του Εορτασμού για τα 72 χρόνια του Ολοκαυτώματος .

Απ. 411 - 2015:2. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Θεοδωρίδη Αβραάμ στην Θεσ/νίκη.

Απ. 412 - 2015: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων - Σκλήθρου».

Απ. 413 - 2015: Χορήγηση 4ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του Έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού».

Απ. 414 - 2015: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την ένταξη του έργου "Έργα πρόσβασης στις Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις στην Περιοχή του τέως έλους Χειμαδίτιδας της Δ.Ε. Αμυνταίου " προϋπολογισμού 73.185,00€, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα LEADER 2007-2013.

Απ. 415 - 2015: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την ένταξη του έργου "Ανάδειξη μονοπατιών και τοποθεσιών Σαμαρόπετρας Δήμου Αμυνταίου " προϋπολογισμού 26.000,00 €, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα LEADER 2007-2013.

Απ. 416 - 2015: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την ένταξη του έργου "Πολυθεματική ποδηλατική διαδρομή στην περιοχή των λιμνών Βεγορίτιδας - Πετρών " προϋπολογισμού 109.500,00 €, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα LEADER 2007-2013.

Απ. 417 - 2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών για το έργο "Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 118.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ.

Απ. 418 - 2015:Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια εντύπων προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Αμυνταίου” στα πλαίσια της Δράσης L313-4 “Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Αμυνταίου”, προϋπολογισμού 40.590,00 €.

Απ. 419 - 2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη έως είκοσι ατόμων για πέντε ημερομίσθια.

Απ. 420 - 2015:Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Νάσκα Θωμαή - σπουδάστρια ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου

Απ. 421 - 2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανανέωση του συμφωνητικού εκμίσθωσης μεταξύ της ΔΕΤΕΠΑ και του Δήμου .

Απ. 422 - 2015: ΄Εγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2015».

Απ. 423 - 2015: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 424 - 2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 425 - 2015: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Απ. 426 - 2015: Ψήφισμα για την Λειτουργία του καταστήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην Τ.Κ. Φιλώτα.

Απ. 427 - 2015: Αναφορικά με την μεταφορά της Κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας στην ΤΚ Λεβαίας. (Μετά από αίτημα του συνόλου της μειοψηφίας Α.Π.23813/18-11-2015)

Απ. 428 - 2015 : Αναφορικά με την καθιέρωση Εορτασμού για τα Ελευθέρια της ΤΚ Κέλλης. (Μετά από αίτημα του συνόλου της μειοψηφίας Α.Π.23813/18-11-2015)

Απ. 429 - 2015: Σχετικά με τις δηλώσεις Φίλη για τη Γενοκτονία. (Μετά από αίτημα του συνόλου της μειοψηφίας Α.Π.23813/18-11-2015)

 

αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου Οκτώβριος 2015

22η - Συνεδρίαση 23/10/2015

Απ.: Ψήφισμα σχετικά με την φημολογούμενη κατάργηση- συγχώνευση Αστυνομικού τμήματος Βεύης.

Απ. 364 - 2015:Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος

Απ. 365 - 2015:Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.630,00€

Απ. 366 - 2015:Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φιλώτα»,προϋπολογισμού12.628,12€.

Απ.367 - 2015:Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικού κτηρίου στον Οικισμό Περικοπής», προϋπολογισμού 4.342,24€

Απ. 368 - 2015:Κατανομή πίστωσης 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Απ. 369 - 2015:Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για την παράταση ξύλευσης ατομικών αναγκών την ΤΚ Ξινού Νερού.

Απ. 370 - 2015:Εισήγηση της οικονομικής επιτροπής για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2016.

Απ. 371-2015:Εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής για την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος έτους 2016.

Απ. 372 - 2015:"Έγκριση Α΄ Φάσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Αμυνταίου για την περίοδο 2015-2019"

Απ. 373-2015:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ και τη διάθεση της πίστωσης.

Απ. 374 - 2015:Καθορισμός των ειδικοτήτων των ασκούμενων σπουδαστών ΟΑΕΔ

Απ. 375 - 2015:Αίτηση παραχώρησης δημόσιας έκτασης προς χρήση για την εκτέλεση έργου μεταφοράς αντλιοστασίου λυμάτων στον Αγιο Παντελεήμονα λόγω ανύψωσης της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας

Απ. 376 - 2015:Παράταση προθεσμίας παράτασης εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων – Σκλήθρου».

Απ. 377 - 2015:Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο " Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου" προϋπολογισμού 12.500,00€

Aπ. 378 - 2015: Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο "Τσιμεντόστρωση οδού στον οικισμό Περικοπής" προϋπολογισμού 7.500,00€

Απ. 379 - 2015: Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα" προϋπολογισμού 12.500,00€.

Απ. 380 - 2015: ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 2ου ΠΚΝΤΜ του έργου «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ».

Απ. 381 - 2015:Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ - ΣΚΛΗΘΡΟΥ».

Απ. 382 - 2015:Εισήγηση της οικονομικής επιτροπής «Περί υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου του 2015».

Απ. 383 - 2015: Εισήγηση της οικονομικής επιτροπής «Περί υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου του 2015».΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην ΤΚ Πετρών.

Απ. 384 - 2015: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην ΤΚ Πετρών.

Απ. 385 - 2015: Εκδήλωση προς τιμή συμπολιτών μας και απονομή τιμητικής διάκρισης – διάθεση πίστωσης .

Απ. 386 - 2015: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων επετείου 28ης Οκτωβρίου και 06ης Νοεμβρίου.

Απ. 387 - 2015: Συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμυνταίου και Περιχώρων «Μαζί για τη Ζωή » στις εκδηλώσεις «Οκτώβρης μήνας μαστού».

Απ. 388 - 2015:Εγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα.

Απ.389 - 2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 248/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 390 - 2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 391 - 2015:Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 23η - Συνεδρίαση 23/10/2015.

Απ. 392 - 2015:Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Δήμου Αμυνταίου

24η - Συνεδρίαση 30/10 2015

Απ. 393 - 2015:. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Δήμου Αμυνταίου

αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου Δεκέμβριος 2015

28η - Συνεδρίαση 07/12/2015

Απ.430-2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα προβλήματα και την υποβολή προτάσεων στο θέμα της Υγείας.

Απ. 431-2015:΄Εγκριση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις αστικές συγκοινωνίες στην ΤΚ Λεχόβου.

Απ. 432-2015:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού ΄Υδρευσης Αποχέτευσης.

Απ. 433-2015: ΄Εγκριση της με αριθμό 51/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί «Κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016».

Απ. 434-2015:'Εγκριση της με αριθμό 52/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί «Κατάρτισης και ψήφισης εισηγητικής έκθεσης έτους 2016».

Απ.435-2015:΄Εγκριση της με αριθμό 54/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015»

Απ.436-2015:΄Ενταξη έργων και δράσεων για χρηματοδότηση από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης (ΕΑΠ).

Απ. 437-2015:Τροποποίηση της με αριθμό 272/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Αμυνταίου».

Απ. 438-2015:Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού»

Απ. 439-2015:Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βαρικού", προϋπολογισμού 615.000,00 €

Απ. 440-2015:Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανέγερση Α’ παιδικού σταθμού Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 1.055.000,00€.

Απ. 441-2015:Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας» προϋπολογισμού 1.400.000,00€.

Απ. 442-2015:Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ».

Απ. 443-2015:Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΒΑΛΤΟΝΕΡΟΥ».

Απ. 444-2015:Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ – ΣΚΛΗΘΡΟΥ».

Απ. 445-2015:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη ανάδειξης μονοπατιών και τοποθεσιών Σαμαρόπετρας-Οχυρού Κάλε», προϋπολογισμού 4.564,53 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ

Απ. 446-2015:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Περιβαλλοντική αδειοδότηση Μουσικού Λυκείου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 4.564,53 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2015.

Απ. 447-2015:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη εγκατάστασης Φ/Β σε σχολικά κτίρια του Δ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 17.345,20 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2015.

Απ. 448-2015:Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιϊας Δ.Κ. Αμυνταίου».

Απ. 449-2015:Ορισμός και συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΕΛΛΗΣ».

Απ. 450-2015:Καθορισμός Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων για Υπαίθρια Διαφήμιση

Απ. 451-2015:Σύσταση συντονιστικής επιτροπής διαχείρισης της λίμνης Βεγορίτιδας.

Απ. 452-2015:Κατανομή 74.740,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Απ. 453-2015:΄Εγκριση αποζημίωσης Συνταξιούχου υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ με βάση το άρθρο 204 του Ν.3584/2007.

Απ.454-2015: Ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δημοτών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 455-2015:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 313/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 456-2015:Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

29η-Συνεδρίαση  21/02/2015

Απ. 457-2015: Σύσταση συντονιστικής επιτροπής διαχείρισης της λίμνης Βεγορίτιδας.

Απ. 458-2015:Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού μελέτης 88.795,00€.

Απ. 459-2015:Ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης :«Διερεύνηση δυνατοτήτων ένταξης λιγνιτικών μονάδων στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα ως μονάδων ΣΗΘΥΑ»

Απ. 460-2015:Παράταση ισχύος των Συμβάσεων προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου, για το έτος 2015”, συνολικού ποσού 299.954,20 €.

Απ. 461-2015:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση βεβαίωσης της προκαταβολής για τις συστάδες 3γ και 1δ στην ΤΚ Νυμφαίου.

Απ. 462-2015:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 463-2015:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού.

Απ.464-2015:Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικού κτιρίου στον οικισμό Περικοπής» προϋπολογισμού 4.342,24€.

Aπ. 465-2015:Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.500,00€.

Απ. 466-2015:Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου» προϋπολογισμού 430.500,00€.

Απ. 467-2015:Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «΄Eσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Βαλτονέρου».

Απ. 468-2015:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :ΔΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

Απ. 469-2015:Ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δημοτών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 470-2015:Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 30η-Συνεδρίαση  28/12/2015

 Απ. 471-2015:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκκαθάριση και λύση της Αναπτυξιακής σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑ».

 31η-Συνεδρίαση 31/12/2015

Απ.472-2015:Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου.

Απ. 473-2015:Παράταση συμβάσεων καθαριότητας για ένα ακόμη έτος του Ν 4325/2015 με τον Ν.4351/2015.

 Απ. 474-2015:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση 2ης Παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών για το έργο "Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις
δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 118.000,00 € και χρηματοδότηση Ε.Α.Π.

Απ. 475-2015:Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου» προϋπολογισμού 430.500,00€.

Απ. 476-2015:Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου «Σύνδεση αρχαιολογικού χώρου Τ.Κ. Πετρών με δίκτυο ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου»

Απ. 477-2015:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 323/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.478-2015:Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2015.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2015 .

09-01-2015: 1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

1-2015: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο ''Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού-Αγραπιδιών -Πεδινού.

2-2015: Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ξινού Νερού.

3-2015: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2014.

4-2015: Διάθεση πιστώσεων πάγιου χαρακτήρα οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

5-2015: Εισήγηση απο την Οικονομική Επιτροπή περί τροποοίησης προϋπολπγισμού έτους 2015 και κατάρτηση σχεδίου αναμόρφωσης.

6-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εξώδικη εργασία, ήτοι προκειμένου να ερευνήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των όμορων με το χώρο των νέων κοιμητηρίων αγροτικών ακινήτων, ήτοι των ακινήτων που φέρουν α.τ.3290 και ΚΑΕΚ 47011 12 08 002/0/0, α.τ.3288 ΚΑΕΚ.47011 12 08 005/0/0 και α.τ. 3287 καεκ.47011 12 08 003/0/0, με σκοπό αγοραπωλησίας για την άμεση επέκταση του χώρου των κοιμητηρίων.

7-2015: Ακύρωση της με αριθμό 153/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Επεκτάσεις - Συντηρήσεις Υδρευτικών Δικτύων και Κατασκευή Νέων παροχών Δ.Ε. Φιλώτα", προϋπολογισμού 11.500,00 Ευρώ.

8-2015: Έγκριση αποφάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί ορισμού επιτροπής ''Χαρακτηρισμού εδαφών'' και επιτροπής ''Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών'' για το έργο ¨Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού-Αγραπιδιών-Πεδινού.

9-2015: Εξουσιοδότηση δικηγόρου για άσκηση αγωγής κατά Μπερέα Αντωνίου, οφειλέτη Δήμου Αμυνταίου.

21-01-2015: 2η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

10-2015:Ορισμός δικηγόρου για έγγραφες εξηγήσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας και απολογητικό υπόμνημα ενώπιων ανακριτικής αρχής.

11-2015:Ορισμός δικηγόρου για να γνωματεύσει σε ότι αφορά την αίτηση του Σουμελίδη Χαράλαμπου του Θεοδώρου για αποζημίωση λόγω βλάβης του ιδίου.

12-2015: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. Φίστα.

13-2015:Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, Γνωμοδότησης και Εισήγησης για απ’ ευθείας Ανάθεση Προμηθειών, έτους 2015.

14-2015: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ξινού Νερού (στρ. 24,5).

15-2015: Ανάθεση σε συμβολαιογράφο ακύρωσης του αριθμ. 8630/05-06-2000 συμβολαίου που αφορά την αγοραπωλησία δημοτικού ακινήτου.

16-2015: Έγκριση αποφάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί ορισμού επιτροπής ‘’Χαρακτηρισμού εδαφών’’ και επιτροπής ‘’Ποιότητας Υλικών’’ για το έργο «Εξωτερικός Αγωγός Λυμάτων αποχέτευσης Αγίου Παντελεήμονα».

17-2015:Έγκριση αποφάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί ορισμού επιτροπής ‘’Χαρακτηρισμού εδαφών’’ και επιτροπής ‘’Ποιότητας Υλικών’’ για το έργο «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Ασπρογείων - Σκλήθρου».

18-2015: Ορισμός Επιτροπής ‘’Παραλαβής Φυσικού Εδάφους’’ για το έργο «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Ασπρογείων - Σκλήθρου».

19-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

20-2015: Ψήφιση πιστώσεων οφειλών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.).

21-2015: Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων δαπανών στο οικονομικό έτος 2015.

22-2015: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

23-2015: Διάθεση πιστώσεων πάγιου χαρακτήρα οικονομικού έτους 2015.

02-02-2015: 3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

24-2015:Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης του δικηγόρου Μαυρίδη Κυριάκου που αφορά την υπόθεση περί αναγκαιότητας ή μη άσκησης έφεσης στο αρμόδιο δικαστήριο κατά της απόφασης 170/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας. 

25-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου Δεληγιαννίδη Ευστάθιου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Φλώρινας βάση της υπ΄αριθμ. 430/2013 πράξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Φλώρινας.

26-2015: Ανάθεση σε δικηγόρο για γνωμοδότηση σχετικά με την εξωδίκως αιτηθείσα απαίτηση της εταιρίας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΤΕΒΕ.

27-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

28-2015:Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

16-02-2015: 4η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπης.

29-2015:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λύση σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Πιλοτική εφαρμογή χρήσης Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και ανάπτυξης βάσης δεδομένων για το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Δήμου Αμυνταίου»

30-2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λύση της σύμβασης της Αρχιτεκτονικής Μελέτης ανάδειξης και ανάπλασης παλαιού λατομικού χώρου Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα.

31-2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λύση της σύμβασης της Μελέτης Ηλεκτρο-φωτισμού του χώρου ανάδειξης και ανάπλασης παλαιού λατομικού χώρου Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα.

32-2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λύση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο ‘’Υδραυλική μελέτη αγωγού προσαγωγής λυμάτων & ΕΕΛ Τ.Δ. Κέλλης’’.

33-2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λύση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο ‘’Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αγωγού λυμάτων & ΕΕΛ Τ.Δ. Κέλλης’’.

34-2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λύση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο ΄΄Μελέτη ανάπλασης χώρου παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας’’.

35-2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λύση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο ‘’Πράξη εφαρμογής περιοχών επέκτασης Αγίου Παντελεήμονα.

36-2015: Ψήφιση πιστώσεων τακτικών αποδοχών και αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης πάσης φύσεως προσωπικού, αντιμισθίας αιρετών και εξόδων κίνησης πρόεδρων Τ.Κ. & Δ.Κ. έτους 2015.

37-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

38-2015: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

26-02-2015: 5η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

39-2015: Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση έγκλησης κατά αγνώστων δραστών για τις φθορές στο Δημοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Κέλλης.

04-03-2015: 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

40-2015:Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση υπομνήματος και έγγραφων εξηγήσεων στον Εισαγγελέα Καστοριάς για την υπόθεση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Λεχόβου.

41-2015:Εξέταση ενστάσεων και λήψη απόφασης για την έγκριση (ή μη έγκριση) των πρακτικών δημοπρασίας, για τον δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015¨προϋπολογισμού 538.239,40 €.

42-2015:Εισηγηση προς το Δημοτικο Συμβούλιο για την υποθεση του Σουμελίδη Χαράλαμπου σύμφωνα με την γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου.

43-2015: Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για τις απαιτούμενες ενέργειες τακτοποίησης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πεδινού.

44-2015: Εισήγηση απο την Οικονομική Επιτροπή περι τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

45-2015: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

18-03-2015: 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

46-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί εκτέλεσης της 53/2010 τελεσίδικης απόφασης του Πολ. Πρωτοδ. Κοζάνης κατά το σκέλος που αφορά την εταιρία ‘’ΜΕΚΑΣΩΛ ΑΤΕΒΕ’’.

47-2015: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικου έτους 2015.

48-2015: Ανάθεση του έργου με τίτλο ''Αποκατάσταση περιφραξης κοιμητηρίων και κατασκευη κρασπεδορείθρων στην Τ.Κ. Ροδώνα'' προϋπολογισμού 6.000,00€

49-2015: Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας 23,75 στρεμμάτων.

50-2015: Καθορισμός όρων για εργασία αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου.

51-2015: Εισήγηση απο την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

23-03-2015: 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

52-2015: Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Εργασιών - Υπηρεσιων, έτους 2015

53-2015: Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις Δ.Ε. Αμυνταίου και Αετού και καυσίμων θέρμανσης για τη Δ.Ε. φΙΛΏΤΑ'' ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.175,00€.

54-2015: Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τη Δ.Ε. Φιλώτα" ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.429,50€.

55-2015:Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

56-2015: Ανάθεση του έργου με τίτλο ''ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ'' προϋπολογισμού 2.500,00€.

57-2015: Ανάθεση μελέτης με τίτλο ''Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής εγκατάστασης Φ/Β στην περιοχή του οικισμού Σωτήρα Αμυνταίου.

58-2015: Εισήγηση απο την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτηση σχεδίου αναμόρφωσης.

06-04-2015: 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

59-2015: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μον. Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης στην προσφυγή που κατέθεσε η ΔΕΗ για το έτος 2007 κατά του πρώην Δήμου Φιλώτα.

60-2015: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μον. Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης στην προσφυγή που κατέθεσε η ΔΕΗ για το έτος 2009 κατά του πρώην Δήμου Φιλώτα.

61-2015:Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015 και Ανατροπή ΠΑΥ

62-2015:Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανωμοτί εξέταση στην υπόθεση Ζαγκαλή Νικόλαου που αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Λεχόβου.

63-2015:Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας 23,75 στρεμμάτων.

64-2015:Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας οχτώ (8) στρεμμάτων.

65-2015:Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Βαρικού 6,134 στρεμμάτων

66-2015:Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

21-04-2015: 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  67-2015: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: "Εργασία αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 72.570,00

68-2015: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

 69-2015: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

70-2015: Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργου "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην Δ.Ε. Αετού", προϋπολογισμού 615.000,00 €.

71-2015: Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργου "Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού", προϋπολογισμού 615.000,00 €.

72-2015: Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργου "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Αμυνταίου", προϋπολογισμού 129.000,00 €

73-2015:Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργου "Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Δ. Αμυνταίου", προϋπολογισμού 72.000,00 €.

74-2015: Ανάθεση μελέτης με τίτλο ‘’Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα’’ προϋπολογισμού 13.000,00€.

75-2015:Ανάθεση μελέτης με τίτλο ’’Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης’’, προϋπολογισμού 12.654,07€

76-2015: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου του οικονομικού έτους 2015.

77-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

78-2015: Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μανιακίου 1,815 στρεμμάτων.

79-2015: Περί αποζημίωσης του Σουμελίδη Χαράλαμπου με την διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου.

27-04-2015: 11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

80-2015: Έγκριση καθορισμού όρων για την υπηρεσία με τίτλο « Διαχείριση – Τεχνική βοήθεια και υποστήριξη δράσεων για την υλοποίηση του έργου DESIDE» προϋπολογισμού 27.000,00 €. (ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)

28-04-2015: 12η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

81-2015:Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

82- 2015:Έγκριση καθορισμού όρων για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου και υποστήριξης διοργάνωσης σεμιναρίων της δράσης DECIDE» προϋπολογισμού 27.000,00€.

  04-05-2015: 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

83-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015 και Ανατροπή ΠΑΥ

84-2015: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας 8,0 στρ.

85-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του πρώην Αντιδημάρχου Μωυσιάδη Κων/νου στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Φλώρινας μετά από την με αριθ. 91/2015 κλήτευση του

86-2015: Ανάθεση μελέτης με τίτλο ‘’Κτηματογράφηση στην περιοχή της λίμνης Βεγορίτιδας’’ προϋπολογισμού 8.000,00€.

87-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για διατύπωση απόψεων επί της προσφυγής της επιχείρησης ‘’ΑΦΟΙ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ Ο.Ε.’’ κατά της υπ΄αριθμ. 41/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

12-05-2015: 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

88-2015:Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί των απαιτούμενων νομικών ενεργειών εν’ όψη της επίδοσης της υπ΄αριθμ. 29/2015 διαταγής πληρωμής

89-2015:Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015. 90 -2015:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μανιακίου 1,815 στρ.

91-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του πρώην Δημάρχου Ιωσηφίδη Ιωακείμ στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Φλώρινας μετά το με αριθ. 354/2015 κλητήριο θέσπισμα.

92-2015Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στην θέση ‘’ΜΠΑΝΙΑ’’ της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

 93-2015: Ορισμός μελών-συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων.

 94-2015: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Βαρικού 6,134 στρ.

95-2015: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο ‘’ Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ ’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

96-2015: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση της Ν. 170/2014 απόφασης επί ανακοπής της ΝΑΝΚΟ Α.Ε. κατά του Δήμου Αμυνταίου.

97-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

  13-05-2015: 15η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

98-2015:Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

99-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί των απαιτούμενων νομικών ενεργειών εν’ όψη της επίδοσης της υπ΄αριθμ. 40/2015 διαταγής πληρωμής.

100-2015:Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί των απαιτούμενων νομικών ενεργειών εν’ όψη της επίδοσης της υπ΄αριθμ. 41/2015 διαταγής πληρωμής

18-05-2015: 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

101-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

102-2015:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου για λήψη απόφασης αναφορικά με την εκτέλεση της 29/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας σχετικά με την πληρωμή μελέτης της ΑΝ.ΦΛΩ.

103-2015:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου για λήψη απόφασης αναφορικά με την εκτέλεση της 40/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας σχετικά με την πληρωμή μελέτης της ΑΝ.ΦΛΩ.

104-2015:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου για λήψη απόφασης αναφορικά με την εκτέλεση της 41/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας σχετικά με την πληρωμή μελέτης της ΑΝ.ΦΛΩ.

105-2015:Καθορισμός όρων για την εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς έκτασης 8,19 στρ.

106-2015:Καθορισμός όρων για την εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Βαρικού έκτασης 6,134 στρ.

107-2015:Καθορισμός όρων για το αναψυκτήριο στην περιοχή ‘’ΠΕΥΚΑΚΙΑ’’ του Δήμου Αμυνταίου.

108-2015:Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους

02-06-2015: 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

109-2015:Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015 και Ανατροπή ΠΑΥ.

110-2015:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου για λήψη απόφασης αναφορικά με την εκτέλεση της 32/2005 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας σχετικά με την πληρωμή της εταιρίας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΤΕΒΕ.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ:Καθορισμός του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

111-2015:Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση και σύνταξη αγωγής (Τακτική Διαδικασία) Ειρηνοδικείου για την αποπληρωμή οφειλών προς τον Δήμο του Τασόπουλου Γεώργιου του Ιωάννη.

112-2015:Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για το έργο ‘’Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Αετού’’

113-2015:Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για το έργο "Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δ. Αμυνταίου".

114-2015:Έγκριση απολογισμού έτους 2014 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. Φίστα.

115-2015:Έγκριση της έκθεσης της επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 11.812,77 τ.μ στην Τ.Κ. Πεδινού για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων και καθορισμός όρων περί εκποίησης τους.

116-2015:Ορισμός μελών επιτροπής εκποίησης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πεδινού.

117-2015:Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί κατόπιν αναβολής ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας για υπόθεση του Αντιδημάρχου Δεληγιαννίδη Ευστάθιου.

118-2015:Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με το σύννομο της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και άδειας εκτέλεσης εργασιών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

119-2015:Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανωμοτί εξέταση που αφορά σε μήνυση του Τζουμάκη Νικόλαου για υπόθεση κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Λεχόβου.

120-2015:Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

03-06-2015:18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

121-2015: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου "Βελτίωση αγροτικών οδών στην ΤΚ Βαρικού"

122-2015: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου ‘’Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Δήμου Αμυνταίου

123-2015: Καθορισμός όρων δημοπρασίας δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πελαργού 23,3 στρεμ.

124-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015

125-2015: Ανάθεση του έργου με τίτλο "Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας πρώην Κοινοτήτων Νυμφαίου - Λεχόβου" Προϋπολογισμού 12.500,00€.

126-2015: Ανάθεση του έργου με τίτλο "Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας πρώην Κοινότητας Βαρικού" Προϋπολογισμού 12.500,00€.

127-2015: Ανάθεση του έργου με τίτλο "Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Αμυνταίου" Προϋπολογισμού 12.500,00€.

128-2015: Ανάθεση του έργου με τίτλο "Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Αετού" Προϋπολογισμού 12.500,00€.

129-2015: Ανάθεση του έργου με τίτλο "Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα" Προϋπολογισμού 12.500,00€.

130-2015: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στην θέση ‘’ΜΠΑΝΙΑ’’ της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

04-06-2015: 19η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

131-2015: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

16-06-2015: 20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

132-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση απολογητικών υπομνημάτων κατόπιν κλήσης ενώπιων ανακριτικής αρχής.

133-2015:Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη διατύπωσης απόψεων στην από 07/05/2015 αναφορά του συνόλου των μελών της μειοψηφίας του Δ.Σ. Αμυνταίου.

134-2015:Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015

135-2015:Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικα με την σύνταξη συμφωνητικού για τον εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς του Δήμου Αμυνταίου με την εταιρία ΝΑΝΚΟ και την παραίτηση ή μη από την άσκηση ένδικων μέσων κατά της θπ΄αριθμ. 170/2015 απόφασης του Μον.Πρωτ.Φλώρινας.

136-2015:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βαρικού 6,134 στρ.

137-2015:Ανάθεση του έργου με τίτλο ‘’Αποκατάσταση Περίφραξης Παλαιού Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Φιλώτα’’ προϋπολογισμού 5.000,00 €.

138-2015: Έγκριση του Πρακτικού της ανοιχτής Δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Έργα εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου» προϋπολογισμού 430.500,00€.

139-2015: ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

140-2015: Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο "Μελέτη Ανάδειξης Μονοπατιών και Τοποθεσιών "Σαμαρόπετρας" & "Οχυρού Κάλε".

141-2015: Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο "Μελέτη Εγκατάστασης ΦΒ σε Σχολικά κτίρια του Δ. Αμυνταίου".

142-2015: Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο " Περιβαλλοντική αδειοδότηση Μουσικού Λυκείου Αμυνταίου".

143-2015: Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο "Hλεκτρομηχανολογική Μελέτη ΕΕΛ Φιλώτα".

144-2015: Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο "Χημικοτεχνική Μελέτη ΕΕΛ Φιλώτα".

145-2015: Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο "Υδραυλική Μελέτη ΕΕΛ Φιλώτα".

146-2015: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

147-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

24-06-2015: 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

148-2015:Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης ελέγχου των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου ''ATERON SUITES HOTEL END SPA''

149-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015 και Ανατροπή ΠΑΥ.

150-2015: Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής διαδικασίας για την εκποίηση δύο δημοτικών ακινήτων στην ΤΚ Πεδινού για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

151-2015: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στην θέση ‘’ΜΠΑΝΙΑ’’ της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

152-2015: Ορισμός μελών επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Βεγόρων για τη δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων.

153-2015: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «Δεξαμενής Ύδρευσης Τ.Κ.Κέλλης», προϋπολογισμού 100.000,00€ και ορισμός μελών επιτροπής.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

06-07-2015: 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

154-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

155-2015: Εξέταση ένστασης και έγκριση (ή μη έγκριση) των πρακτικών του Δημόσιου Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου και υποστήριξης διοργάνωσης σεμιναρίων, της δράσης DECIDE» προϋπολογισμού 26.500,00 €.

156-2015: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο ‘’Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών και Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου’’ προϋπολογισμού 118.000,00 € και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

157-2015: Ανάθεση του έργου με τίτλο ’’Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Φιλώτα’’ προϋπολογισμού 7.000,00 €.

158-2015: Καθορισμός όρων πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας των συστάδων 1δ, 3γ και 5α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου

159-2015: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς 8,19 στρ.

160-2015: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πελαργού 23,3 στρ.

161-2015: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του Αναψυκτηρίου στην θέση «Πευκάκια» της Δ.Ε. Αμυνταίου.

162-2015: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

163-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

20-07-2015: 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

164-2015:Αναβολή δημοπρασίας του έργου ''Δεξαμενή Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης''.

165-2015:Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

166-2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την εκτέλεση της 22/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας σχετικά με την πληρωμή του Τόιτου Ευάγγελου του Γεώργιου.

167-2015: Ακύρωση της με αριθμό 122/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο «Κέντρο τουριστικής πληροφόρησης Αμυνταίου».

168-2015: Ακύρωση της με αριθμό 113/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Αμυνταίου».

169-2015:Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου του οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ:Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

170-2015: Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων απολογισμού-Ισολογισμού περιόδου 01-01-2014 έως 31-12-2014.

171-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

28-07-2015: 24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

172-2015:Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

173-2015:Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

174-2015:Έγκριση Ισολογισμού έτους 2014 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. Φίστα.

175-2015:Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

10-08-2015:25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

176-2015: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

177-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

178-2015: Έγκριση πρακτικών πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας των συστάδων 1δ, 3γ και 5α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου.

179-2015: Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου "Διανοίξεις - Διαμορφώσεις - Αποκαταστάσεις οδών και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου".

180-2015: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου "Δεξαμενή Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης".

181-2015: Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για να προβεί σε πράξεις ανάληψης γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης.

182-2015: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τον προσδιορισμό δικασίμου της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 15/2014 Εφέσεως του ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ κατά του Μπούρη Ιωάννη του Νικολάου.

183-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιων Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου για συζήτηση αγωγής της εταιρίας Α.Ε.Π.Ι. κατά του Δήμου Αμυνταίου.

184-2015: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας κατά της αρίθμ. 43350/3044 30-04-2014 απόφαση της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

185-2015: Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Αμυνταίου.

186-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

19-08-2015: 26η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

187-2015:Έγκριση Πρακτικού της από 18-08-2015 ανοιχτής Δημοπρασίας και λήψη απόφασης για καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 88.795,00€.

188-2015:Διάθεση και Ψήφιση Πιστώσεων.

31-08-2015:27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

189-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

190-2015: Εξέταση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού σύμφωνα με το Ν. 4172 άρθρο 77.

191-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή κατάρτισης και υποβολής του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2015.

192-2015: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016”, προϋπολογισμού 72.324,00 €.

193-2015: Λήψη απόφασης αναφορικά με την εκτέλεση της 7/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμυνταίου σχετικά με την πληρωμή του Πλιούμπη Κοσμά.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ: Λήψη απόφασης αναφορικά με την εκτέλεση της 372/2014 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.

194-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης Μεταβατικό Φλώρινας σε αγωγή υπαλλήλων αιτούμενων την ειδική παροχή των 176,00 ευρώ.

195-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας σε έφεση των Αναστασίας Σονιάδου κλπ κατά της 46/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

196-2015: Ανάθεση του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση οδού προς Μοναστήρι Παναγίας στην ΤΚ Βαρικού", προϋπολογισμού 12.500,00 €.

197-2015:Καθορισμός και ψήφιση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων", προϋπολογισμού 70.791,00 € και ορισμός μελών επιτροπής.

198-2015: Επιστροφή παραβόλου ένστασης της εταιρίας ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ για το έργο ‘’Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ.

199-2015: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

200-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

09-09-2015: 28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

201-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

202-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης για υπόθεση εποχιακού υπαλλήλου Σαββάκη Σάββα μετά από την 408/2015 κλήτευση του.

203-2015: Έγκριση αποφάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί ορισμού επιτροπής ‘’Χαρακτηρισμού εδαφών’’ και επιτροπής ‘’Ποιότητας Υλικών’’ για το έργο «Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού».

204-2015: Ορισμός Επιτροπής ‘’Παραλαβής Φυσικού Εδάφους’’ για το έργο«Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού».

205-2015: Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας του έργου με τίτλο ‘’Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου’’.

206-2015: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 1,2,3 (ΟΕΚ Ι) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου.

207-2015: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

208-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

14-09-2015: 29η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

209-2015:Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

21-09-2015: 30η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

210-2015: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016» προϋπολογισμού 72.324,00 €.

211-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σε ότι αφορά την αίτηση της Τασσοπούλου Χριστίνας του Γεώργιου για αποζημίωση λόγω βλάβης της ιδίας

212-2015: Ανάκληση των 92/2015, 130/2015 και 151/2015 αποφάσεων της Ο.Ε. περί καθορισμού όρων και έγκρισης πρακτικώνγια την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στην θέση ‘’ΜΠΑΝΙΑ’’ της Δ.Ε. Αετού και επανακαθορισμός των όρων δημοπράτησης.

213-2015: Ανάκληση των 107/2015 και 161/2015 αποφάσεων της Ο.Ε. περί καθορισμού όρων και έγκρισης πρακτικώνγια την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στην θέση ‘’ΠΕΥΚΑΚΙΑ’’ της Δ.Ε. Αμυνταίου και επανακαθορισμός των όρων δημοπράτησης.

214-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

215-2015: Έγκριση αποφάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί ορισμού επιτροπής ‘’Χαρακτηρισμού εδαφών’’ και επιτροπής ‘’Ποιότητας Υλικών’’ για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην Δ.Ε. Αετού».

216-2015: Ορισμός Επιτροπής ‘’Παραλαβής Φυσικού Εδάφους’’ για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην Δ.Ε. Αετού».

217-2015: Ορισμός Επιτροπής ‘’Παραλαβής Φυσικού Εδάφους’’ για το έργο «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου».

218-2015: Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πετρών 33,772 στρ.

219-2015: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 180/2015 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών του διαγωνισμού του έργου ‘’Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης’’ και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

220-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί των απαιτούμενων νομικών ενεργειών εν’ όψη της επίδοσης της υπ’ αριθμ. 10/2015 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Αμυνταίου.

221-2015: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

23-09-2015: 31η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

222-2015: Ψήφιση Πιστώσεων Οικονομικού έτους 2015.

28-09-2015: 32η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

223-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

224-2015: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

225-2015: Καθορισμός όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη 10ετίας 2016-25 του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Νυμφαίου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

226-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Πταισματοδικείου Εορδαίας κατά την δικάσιμο της 30/10/2015 καθώς και σε κάθε εξ΄ αναβολής αυτής.

227-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας κατά την δικάσιμο της 04/11/2015 μετά από έφεση του Δήμου Αμυνταίου κατά του Μπούρη Ιωάννη.

228-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Εορδαίας στις 30/11/2015 μετά από αγωγή κατά του Δήμου του ΝΠΙΔ ‘’Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων’’.

229-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

06-10-2015: 33η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

230-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου του οικονομικού έτους 2015.

231-2015: Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αετού».

232-2015: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

233-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

14-10-2015: 34η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

234-2015: Λήψη απόφσαης αναφορικά με την εκτέλεση της υπ΄αριθ. 10/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμυνταίου.

235-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

236-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου του οικονομικού έτους 2015.

237-2015: Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου με τίτλο«Δεξαμενή Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

238-20115: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 1,2,3 (ΟΕΚ Ι) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου.

239-2015: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Ξινού Νερού.

240-2015: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πετρών.

241-2015: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πεδινού.

242-2015: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγραπιδιών.

243-2015: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Μανιακίου.

244-2015: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Φαραγγίου.

245-2015: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Φιλώτα.

246-2015: Καθορισμός του ύψους και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

247-2015: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

248-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

20-10-2015: 35η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

249-2015: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015

23-10-2015: 36η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

250-2015: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ: Σύνταξη και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου του σχεδίου του προϋπολογισμού για το έτος 2016.

251-2015: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης) του Δήμου Αμυνταίου οικονομικού έτους 2015.

252-2015:Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πετρών.

253-2015: Λήψη απόφασης σχετικά με την υπόθεση της Τασσοπούλου Χριστίνας σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου.

254-2015: Ακύρωση της υπ΄αρθ. 271/2014 απόφασης Ο.Ε. λόγω παραίτησης της δικηγόρου και εκ νέου ανάθεση της υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο.

255-2015: Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας σε αίτηση ακύρωσης του πρώην Δήμου Φιλώτα.

256-2015: Ορισμός δικηγόρου να γνωμοδοτήσει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ξενοδοχείου-Εστιατορίου ‘’ΝΕΒΕΣΚΑ’’ στο Νυμφαίο.

257-2015: Ορισμός δικηγόρου να γνωμοδοτήσει για τις απαιτούμενες ενέργειες για την είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων από την εταιρία Γκλαβίνας Σπυρίδων-Βαρβέρης Αθανάσιος Ο.Ε.

258-2015: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

259-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

23-10-2015: 37η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

260-2015: ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

27-10-2015: 38η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

261-2015: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού ετους 2015.

262-2015: Ανάθεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.500,00 €.

263-2015: Ανάθεση του έργου με τίτλο «Τσιμεντόστρωση οδού στον οικισμό Περικοπής» προϋπολογισμού 7.500,00 €.

264-2015: Ανάθεση του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις αποκατάστασης εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα», προϋπολογισμού 12.500,00 €.

265-2015: Ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Περικοπής», προϋπολογισμού 4.342,24 €.

266-2015: Ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.630,00 €.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ: Ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού 12.628,12 €.

267-2015: Ανάκληση της με αριθμό 157/2015 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου ανάθεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Φιλώτα» προϋπολογισμού 7.000,00 €.

30-10-2015: 39η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

268-2015: Σύνταξη και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου του σχεδίου του προϋπολογισμού για το έτος 2016.

02-11-2015: 40η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

269-2015: Ψήφιση πιστώσεων οιονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ:Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

270-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

09-11-2015: 41η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

271-2015: Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 225/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την δημοπράτηση μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη 10ετίας 2016-2025 του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Νυμφαίου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

12-11-2015: 42η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

272-2015: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

16-11-2015: 43η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

273-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

274-2015: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

275-2015: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του σχεδίου του προσαρτήματος τελών και προστίμων του Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

276-2015: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου" και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

277-2015: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης για το αναψυκτήριο στην θέση "ΠΕΥΚΑΚΙΑ" της Δ.Ε. Αμυνταίου.

278-2015: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης για το αναψυκτήριο στην θέση "ΜΠΑΝΙΑ" της Δ.Ε. Αετού.

279-2015: Καθορισμός όρων εκμίσθωσης Καταστήματος Νο 2 Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

280-2015: Ανάθεση σε δικηγόρο εργασίας για διόρθωση Εθνικού Κτηματολογίου-Γεωμετρική Μεταβολή έκτασης που αποτελεί ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου.

281-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

23-11-2015: 44η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

282-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

283-2015: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πετρών.

284-2015: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Ξινού Νερού.

285-2015: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πεδινού.

286-2015: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς.

287-2015: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Μανιακίου.

288-2015: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Φαραγγίου.

289-2015: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Φιλώτα.

290-2015: Επανακαθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων 38,931 στρ στην Τ.Κ. Ξινού Νερού.

291-2015: Επανακαθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων 12,25 στρ στην Τ.Κ. Πετρών

292-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο Κτηματολόγιο.

293-2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησηςτου δικηγόρου Χαρίση Ευάγγελου που αφορά την υπόθεση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης ελέγχου των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου ‘’ATERONSUITESHOTELANDSPA’’.

294-2015: Ανάθεση σε δικηγόρο, εργασίας γεωμετρική μεταβολή του Εθνικού Κτηματολογίου δημοτικών εκτάσεων που θα ενοποιηθούν, για την απόδοση ενιαίου ΚΑΕΚ.

295-2015: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

296-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

25-11-2015: 45η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

297-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

298-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παρασταθεί ενώπιων του Πταισματοδικείου Αμυνταίου κατά την δικάσιμο της 11/12/2015 καθώς και σε κάθε εξ΄αναβολής αυτής.

299-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Φλώρινας στις 02/12/2015 και να δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής κατά του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας ‘’ΑΦΟΙ ΠΑΡΛΑΝΗ Ο.Ε.’’

300-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για Προσφυγή-Αγωγή που κατέθεσε η Παπαλαζαρίδου Μαρία κατά του Δήμου Αμυνταίου.

301-2015: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη απολογητικού υπομνήματος για ανωμοτί κατάθεση ενώπιων του Πταισματοδικείου Αμυνταίου του πρώην Δημάρχου Ιωσηφίδη Ιωακείμ.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για λήψη αντιγράφων δικογραφίας και σύνταξη υπομνημάτων σε ανωμοτί εξέταση σε υπόθεση που αφοράκατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Λεχόβου.

01-12-2015: 46η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

302-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

303-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση πολιτικής αγωγής στο Τριμελές Πλημμελειοδικείου Φλώρινας για υπόθεση που αφορά το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων συνοικισμού Σωτήρα Αμυνταίου» στις 02/12/2015 κατά του Θεοδωρίδη Κων/νου καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής.

07-12-2015: 47η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΗΣ ΕΠΙΡΤΡΟΠΗΣ

304-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

305-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος μετά από την 605/2015 κλήση του Πταισματοδίκη Αμυνταίου για υπόθεση που αφορά τον έλεγχο αυθαίρετης κατασκευής περίφραξης εντός δημοτικής έκτασης του Νίκου Αντωνίου στον Αγ. Παντελεήμονα.

306-2015: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για λήψη αντιγράφων δικογραφίας και σύνταξη υπομνημάτων μετά από κλήση του Πταισματοδικείου Αμυνταίου σε υπόθεση που αφοράκατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Λεχόβου.

307-2015: Έγκριση αποφάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί ορισμού επιτροπής ‘’Χαρακτηρισμού εδαφών’’ και επιτροπής ‘’Ποιότητας Υλικών’’ για το έργο «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

308-2015: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εντύπων προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Αμυνταίου”, στα πλαίσια της Δράσης L313-4 “Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Αμυνταίου”, προϋπολογισμού 40.590,00 €.

309-2015: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης του Καταστήματος Νο 2 της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

310-2015: Καθορισμός όρων εκμίσθωσης κληροδοτήματος «Νικολάου Φίστα».

311-2015: Επανακαθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων 1,25στρ. και 1,337 στρ. στην Τ.Κ. Μανιακίου.

312-2015: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

313-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

15-12-2015: 48η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

314-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

315-2015: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση του Προέδρου της Τ.Κ. Ροδώνα Παρασκευά Δημήτριου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας.

316-2015: .Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για το έργο "Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δ. Αμυνταίου", προϋπολογισμού 129.000,00 € και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

317-2015: Ανάθεση μελέτης με τίτλο "Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης".

318-2015: Ανάθεση μελέτης με τίτλο "Τοπογραφία θέσεων Α/Σ εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Κέλλης".

319-2015: Ανάθεση μελέτης με τίτλο "Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Βαρικού".

320-2015: Ανάθεση μελέτης με τίτλο "Μελέτη διάνοιξης δασικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Κέλλης ".

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ: Ανάθεση μελέτης με τίτλο "Μελέτη βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης με βιομάζα στην Τ.Κ. Μανιακίου".

31-12-2015: 49η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

321-2015: Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

322-2015: Ανατροπη υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2015.

323-2015: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

Υποκατηγορίες

Υποκατηγορίες