Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 255-2017: Διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια του του έργου AMYBEAR του προγράμματος LIFE.

Απ. 256-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενοικίαση του δημοτικού καταστήματος «ΝΕΒΕΣΚΑ» στην δημοτική κοινότητα Νυμφαίου μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος για την διαλεύκανση του ιδιοκτησιακού.

Απ. 257-2017: Ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου από τον Δήμαρχο σχετικά με τις εξελίξεις στην επιχείρηση Κ. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ-ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ.

Απ. 258-2017: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3452/2010. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3452/2010.

Απ. 259-2017: Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις οδών & Κοινοχρ. Χώρων Δ.Ε. Αετού». Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις οδών & Κοινοχρ. Χώρων Δ.Ε. Αετού».

Απ. 260-2017: Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Eσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Βαλτονέρου». Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Eσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Βαλτονέρου».

Απ.261-2017: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και Οριστική Παραλαβή του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και Οριστική Παραλαβή του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

Απ. 262-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 263-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.