Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 237-2018: Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας σε Τ.Κ. του Δήμου Αμυνταίου λόγω εκδηλώσεων Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας σε Τ.Κ. του Δήμου Αμυνταίου λόγω εκδηλώσεων

Απ.238-2018: Τροποποίηση της με αριθμό 228/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά Έγκριση του προς ανάρτηση σχεδιαγράμματος της λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Αμυνταίου, σύμφωνα με τον Ν.4497/17. Τροποποίηση της με αριθμό 228/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά Έγκριση του προς ανάρτηση σχεδιαγράμματος της λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Αμυνταίου, σύμφωνα με τον Ν.4497/17. Τροποποίηση της με αριθμό 228/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά Έγκριση του προς ανάρτηση σχεδιαγράμματος της λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Αμυνταίου, σύμφωνα με τον Ν.4497/17.

Απ.239-2018:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αίτηση παράτασης του Ιωάννη Πρίτσκα του Χρήστου.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αίτηση παράτασης του Ιωάννη Πρίτσκα του Χρήστου.

Απ.240-2018:Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου για τις «Συντάξεις Χηρείας».Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου για τις «Συντάξεις Χηρείας».

Απ. 241-2018: Απόψεις βοσκής για συστάδες του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος «Ξ.Νερού-Φανού-Αετού-Λιμνοχωρίου-Αγραπιδιάς-Σκλήθρου-Λεχόβου- Βαρυκού»«Ξ.Νερού-Φανού-Αετού-Λιμνοχωρίου-Αγραπιδιάς-Σκλήθρου-Λεχόβου- Βαρυκού»

Απ.242-2018: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αμυνταίου. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αμυνταίου.

Απ.243-2018:΄Εγκριση για την ανταλλαγή εκτάσεων στην Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου" και Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης.΄Εγκριση για την ανταλλαγή εκτάσεων στην Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου" και Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης.

Απ. 244-2018: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2018. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

Απ. 245-2018: Έγκριση της με αριθ. 21/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ έτους 2018». Έγκριση της με αριθ. 21/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ έτους 2018».

Απ.246-2018: Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην ΤΚ Φιλώτα λόγω εκδηλώσεων. Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην ΤΚ Φιλώτα λόγω εκδηλώσεων.

Απ. 247-2018: Διοργάνωση εκδηλώσεων «Αμύνταια 2018». Διοργάνωση εκδηλώσεων «Αμύνταια 2018».

Απ.248-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 206/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 206/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ.249-2018:΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 250-2018: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.