Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.253-2018: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης διεξαγωγής αγώνων για το Κύπελλο Ξιφασκίας Λυγκήστις 2018 σε συνεργασία με τον Όμιλο Ξιφασκίας Φλώρινας 

Απ. 254-2018: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου, έτους 2018. 

Απ. 255-2018: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης, μελέτης με τίτλο "Μελέτη ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση - διαχείριση - ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου". 

Απ. 256-2018: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης, μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη νέων αγωγών για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου". 

Απ.257-2018: Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 86.400,00€. 

Απ. 258-2018: ΄ Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 31.002,24€.

Απ. 259-2018:΄ Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 31.002,24€.

Απ. 260-2018: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις Διαμορφώσεις Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών Δήμου
Αμυνταίου" προϋπολογισμού 87.568,13€.

Απ. 261-2018: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου-Λεχόβου" προϋπολογισμού 70.000,00€.

Απ.262-2018: Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού" προϋπολογισμού 100.000,00€.
Απ. 263-2018: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Σωτήρα" προϋπολογισμού 10.000,00€.

Απ. 264-2018: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 27.000,00€.

Απ. 265-2018:. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου ", προϋπολογισμού 74.400,00€. 

Απ. 266-2018: Αίτημα παραχώρησης έκτασης ΥΠΑΑΤ που βρίσκεται στη Τ.Κ Φανού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.267-2018: Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου». 

Απ.268-2018: Ορισμός επιτροπής οριστικής Παραλαβής για το έργο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού». 

Απ.269-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 10481/31-07-2018 αίτηση διακοπής μίσθωσης της Κίνδου Γεωργίας. 

Απ.270-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 217/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 

Απ. 271-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 223/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ. 272-2018:Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 273-2018:Εγκριση διενέργειας δαπάνης για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων Δήμων Ραφήνας-Μαραθώνος-Πικερμίου και Μεγάρων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Απ. 274-2018: ΄Εγκριση δαπανών.