Θρησκευτική Παράδοση

Μία από τις πλέον μακραίωνες εκφάνσεις του πολιτισμού της περιοχής είναι η θρησκευτική παράδοση των κατοίκων. Η πατροπαράδοτη πίστη των κατοίκων του λεκανοπεδίου στις αρχές της Ορθοδοξίας γίνεται φανερή στο σύνολο του κοινωνικού και εθιμικού τους βίου, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο σημαντικός αριθμός παλαιότερων και νεότερων ναών σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Αμυνταίου, η λειτουργία παλαιών και νέων μοναστηριών και τα παραδοσιακά πανηγύρια εορτασμού της μνήμης Αγίων αποτελούν τα πιο ζωντανά δείγματα της θρησκευτικής παράδοσης της περιοχής.