Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.36-2018: Έγκριση της με αριθ. 01/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον έτους 2018». Έγκριση της με αριθ. 01/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον έτους 2018».

Απ. 37-2018: ΄Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην ΄Αρτα. ΄Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην ΄Αρτα.

Απ. 38-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης δύο τμημάτων (355,58τ.μ. και 421,35τ.μ.) της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα στην Ιερά Μονή Αγίων Παντελεήμονος και Ευβούλης. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης δύο τμημάτων (355,58τ.μ. και 421,35τ.μ.) της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα στην Ιερά Μονή Αγίων Παντελεήμονος και Ευβούλης.

Απ.39-2018: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την παροχή θερμικής ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ, της ΔΕΤΕΠΑ και του Δήμου Αμυνταίου. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την παροχή θερμικής ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ, της ΔΕΤΕΠΑ και του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 40-2018: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη "Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο 5x5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου" μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη "Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο 5x5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου" μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Απ.41-2018: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη "Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο 5x5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου" μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη "Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο 5x5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου" μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Απ. 42-2018: Λήψη κατ' αρχήν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην ΤΚ Νυμφαίου Λήψη κατ' αρχήν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην ΤΚ Νυμφαίου

Απ. 43-2018: Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις Παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου", στην εταιρεία SOLIS Α.Ε. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις Παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου", στην εταιρεία SOLIS Α.Ε.

Απ.44-2018: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου με τίτλο "Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δ. Αμυνταίου", με ανάδοχο την εταιρεία POLIS Κατασκευαστική Ο.Ε. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου με τίτλο "Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δ. Αμυνταίου", με ανάδοχο την εταιρεία POLIS Κατασκευαστική Ο.Ε.

Απ. 45-2018: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο "Διανοίξεις - Διαμορφώσεις - Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου", με ανάδοχο την εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ.

Απ. 46-2018: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 73.600,00€.

Απ.47-2018: Έγκριση 2ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου» προϋπολογισμού μελέτης 430.500,00€. Έγκριση 2ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου» προϋπολογισμού μελέτης 430.500,00€.

Απ.48-2018: Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιίας ΤΚ Νυμφαίου». Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιίας ΤΚ Νυμφαίου».

Απ. 49-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού καταστήματος (παραδοσιακό καφενείο) στην Τ.Κ. Νυμφαίου Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού καταστήματος (παραδοσιακό καφενείο) στην Τ.Κ. Νυμφαίου

Απ.50-2018: Παράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. Νυμφαίου. Παράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. Νυμφαίου.

Απ. 51-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 3β του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 3β του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.52-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των συστάδων 4δ, 5β και 5γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των συστάδων 4δ, 5β και 5γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 53-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 1527/01-02-2018 αίτηση διακοπής μίσθωσης του Λασπά Δημήτριου και έγκριση εκμίσθωσης εκ νέου. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 1527/01-02-2018 αίτηση διακοπής μίσθωσης του Λασπά Δημήτριου και έγκριση εκμίσθωσης εκ νέου.

Απ. 54-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πετρών του Δήμου Αμυνταίου. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πετρών του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 55-2018: Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.

Απ.56-2018:Εγκριση της με αριθμό 14/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018 και δημιουργία νέων κωδικών.

Απ. 57-2018: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

Απ. 58-2018: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών.

Απ. 59-2018: Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Απ. 60-2018:Kαθορισμός κωδικού εξόδων προϋπολογισμού 2018 δεκτικού έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμήςKαθορισμός κωδικού εξόδων προϋπολογισμού 2018 δεκτικού έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

Απ. 61-2018: Έγκριση δαπάνης αγοράς συλλεκτικού λευκώματος «ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

Απ. 62-2018: Διοργάνωση εκδήλωσης «Οι Γυναίκες δημιουργούν» στις 8-11 Μαρτίου 2018. Διοργάνωση εκδήλωσης «Οι Γυναίκες δημιουργούν» στις 8-11 Μαρτίου 2018.

Απ. 63-2015: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 59/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.64-2018:Αποδοχή ποσού από επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014 από τη ΔΟY Καστοριάς.Αποδοχή ποσού από επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014 από τη ΔΟY Καστοριάς.

Απ. 65-2018: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 66-2018: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 17-2018: Αίτημα ψηφίσματος για την «Μοναδικότητα της Ελληνικής Γλώσσας». Αίτημα ψηφίσματος για την «Μοναδικότητα της Ελληνικής Γλώσσας».

Απ.18-2018: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Μελέτη σύνταξης τοπικού ρυμοτομικού περιοχής νέου νηπιαγωγείου και γηπέδου Αετού", με προϋπολογισμό 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ '13. 

Απ. 19-2018:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2018.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2018.

Απ. 20-2018: ΄Εγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Βαρυκού» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ ΄Εγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Βαρυκού» προϋπολογισμού 1.000.000,00€

Απ. 21-2018: Αγορά αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Σκλήθρου, Δήμου Αμυνταίου για τη κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου καθαρισμού & εμπλουτισμού ύδατος ρέματος Ασπρογείων. Αγορά αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Σκλήθρου, Δήμου Αμυνταίου για τη κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου καθαρισμού & εμπλουτισμού ύδατος ρέματος Ασπρογείων.

Απ. 22-2018: Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων (για απ’ ευθείας εκμίσθωση ή εκποίηση). Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων (για απ’ ευθείας εκμίσθωση ή εκποίηση).

Απ. 23-2018: Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας άνω του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2018. Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας άνω του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2018.

Απ. 24-2018: Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ) και Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2018. Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ) και Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2018.

Απ. 25-2018: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με αναπληρωτές για την επίλυση φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2018. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με αναπληρωτές για την επίλυση φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2018.

Απ. 26-2018: ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στις δημοτικές οδούς της Τ.Κ. Ξινού Νερού λόγω των εκδηλώσεων της Αποκριάς. ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στις δημοτικές οδούς της Τ.Κ. Ξινού Νερού λόγω των εκδηλώσεων της Αποκριάς.

Απ.27-2018: Διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με τα λύκεια του δήμου με τίτλο «Εισαγωγή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα» Διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με τα λύκεια του δήμου με τίτλο «Εισαγωγή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα»

Απ. 28-2018:Διοργάνωση εκδήλωσης προβολής ταινίας «Η Πολιτεία των λιμνών» στον Κινηματοθέατρο Αλέξανδρος.Διοργάνωση εκδήλωσης προβολής ταινίας «Η Πολιτεία των λιμνών» στον Κινηματοθέατρο Αλέξανδρος.

Απ. 29-2018: Διοργάνωση αποκριάτικης εκδήλωσης του Δήμου Αμυνταίου στην Λέσχη Αξιωματικών Διοργάνωση αποκριάτικης εκδήλωσης του Δήμου Αμυνταίου στην Λέσχη Αξιωματικών

Απ.30-2018: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας 2017 στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Αμύνταια 2018».

Απ. 31-2018: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

Απ.32-2018: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.33-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 14/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 14/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 34-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 50/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 50/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.35-2018:Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

 

 

 

 

 

 

 

\

 

Αποφάσεις 34ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 405-2017:Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα και του δημοτικού συμβούλου κ. Αβραάμ Θεοδωρίδη.Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα και του δημοτικού συμβούλου κ. Αβραάμ Θεοδωρίδη.

Απ.406-2017: Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου.. Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου..

Απ. 407-2017: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων». Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».

Απ. 408-2017: Πρακτική άσκηση φοιτήτριας ΤΕΙ Κουτσουμπίδου Δέσποινας Πρακτική άσκηση φοιτήτριας ΤΕΙ Κουτσουμπίδου Δέσποινας

Απ. 409-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 327/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 327/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.410-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 411-2017: Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017. Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017.

Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.01-2018: Μετάβαση Αντιδημάρχου στα Ιωάννινα.Μετάβαση Αντιδημάρχου στα Ιωάννινα.

Απ.02-2018: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών Τ.Κ. Σκλήθρου» Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών Τ.Κ. Σκλήθρου»

Απ. 03-2018: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου» Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου»

Απ.04-2018:3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Συντήρηση προαυλείων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Συντήρηση προαυλείων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ. 05-2018: Λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση τοπικού ρυμοτομικού της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα. Λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση τοπικού ρυμοτομικού της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα.

Απ. 06-2018:5. Αναδάσωση επιπρόσθετης έκτασης στα πλαίσια του έργου «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ).5. Αναδάσωση επιπρόσθετης έκτασης στα πλαίσια του έργου «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ).

Απ.07-2018: Προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2018. Προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2018.

Απ. 08-2018: Ορισμός μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. Ορισμός μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

Απ. 09-2018: Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πετρών. Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πετρών.

Απ. 10-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού Δ. Αμυνταίου.9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού Δ. Αμυνταίου.

Απ. 11-2018: Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Προοδευτικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Ξινού Νερού. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Προοδευτικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Ξινού Νερού.

Απ. 12-2018: Η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου στο θέμα της ονομασίας του κράτους της FYROM. Η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου στο θέμα της ονομασίας του κράτους της FYROM.

Απ. 13-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 5/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 5/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 14-2018: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων έτους 2018. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων έτους 2018.

Απ. 15-2018: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 16-2018: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 33ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 377-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Έργου: “Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις οδών & κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αετού”. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Έργου: “Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις οδών & κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αετού”.

Απ. 378-2017: ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου». ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου».

Απ.379-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης υλοτομίας για τη συστάδα 4α του διαστήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης υλοτομίας για τη συστάδα 4α του διαστήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων

Απ. 380-2017: Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη στην Δ.Ε. Αετού. Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη στην Δ.Ε. Αετού.

Απ.381-2017: Κατ’ εξαίρεση αγορά, μεταφορά και διάθεση δασικών προϊόντων. Κατ’ εξαίρεση αγορά, μεταφορά και διάθεση δασικών προϊόντων.

Απ.382-2017: Τροποποίηση των ενταγμένων δράσεων στο Γ΄ και Δ΄ΕΑΠ. Τροποποίηση των ενταγμένων δράσεων στο Γ΄ και Δ΄ΕΑΠ.

Απ.383-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή κυκλοφορίας στην κεντρική πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή κυκλοφορίας στην κεντρική πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης.

Απ.384-2017: Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου . Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου .

Απ. 385-2017: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Απ. 386-2017: Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, βάση του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012. Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, βάση του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

Απ.387-2017:Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2018.Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2018.

Απ.388-2017: Ανάκληση της με αριθμό 307/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο «Αίτημα της Στέγης Ποντίων Αμυνταίου και Περιχώρων για χορήγηση έκπτωσης επί των τελών σύνδεσης» και λήψη νέας.

Απ. 389-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Βαλτονέρου». ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Βαλτονέρου».

Απ. 390-2017: Ένταξη νέων δράσεων για χρηματοδότηση από το ΕΑΠ

Απ. 391-2017: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμυνταίου στο έργο με τίτλο "Development of an Action Plan for the Management of Bio-wastes at the Cross - Border Region" στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας - FYROM 2014-2020.

Απ. 392-2017:Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λεχόβου»Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λεχόβου»

Απ.393-2017:Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λιμνοχωρίου»Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λιμνοχωρίου»

Απ.394-2017:Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο " «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νυμφαίου»Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο " «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νυμφαίου»

Απ.395-2017: Λήψη απόφασης περί των ενστάσεων επί της τροποποίησης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα περιοχής επέκτασης.

Απ.396-2017: Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Πεδίου με τη δημιουργία θερμοκηπιακού Πάρκου». Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Πεδίου με τη δημιουργία θερμοκηπιακού Πάρκου».

Απ. 397-2017: Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων – Σκλήθρου.

Απ.398-2017: Φιλοξενία του εκθετηρίου Μακεδονικών Αγώνων της Παμμακεδονικής ΄Ενωσης Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας. Φιλοξενία του εκθετηρίου Μακεδονικών Αγώνων της Παμμακεδονικής ΄Ενωσης Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας.

Απ.399-2017: Κατανομή πίστωσης ποσού 75.306,87€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Κατανομή πίστωσης ποσού 75.306,87€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Απ.400-2017: Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017. Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017.

Απ.401-2017: Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την βράβευση των εκπαιδευτών του κοινωνικού φροντιστηρίου.

Απ.402-2017: Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη

Απ. 403-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 404-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.