Αποφάσεις 8ου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 67-2017: Εγκριση της με αριθμό 16/2017 απόφασης Δ.Σ. ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών».

Απ. 68-2017:Τροποποίηση της με αριθμό 437/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Αμυνταίου» και λήψη νέας.Τροποποίηση της με αριθμό 437/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Αμυνταίου» και λήψη νέας.

Απ. 69-2017:΄Εγκριση σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας Δήμου Αμυνταίου με την Π.Ε Φλώρινας .΄Εγκριση σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας Δήμου Αμυνταίου με την Π.Ε Φλώρινας .

Απ. 70-2017:Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στην περιοχή των Δ. Αμυνταίου» - LIFE AMYBEARΈγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στην περιοχή των Δ. Αμυνταίου» - LIFE AMYBEAR

Απ. 71-2017:Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής «Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα».Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής «Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα».

Απ. 72-2017:Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής Κατασκευή Οδοποιίας και Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ξινού ΝερούΠρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής Κατασκευή Οδοποιίας και Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ξινού Νερού

Απ. 73-2017:Έγκριση της μελέτης με τίτλο "Τοπογραφική αποτύπωση ανάπλασης Φιλώτα", προϋπολογισμού 6.150,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπαν. 2015.Έγκριση της μελέτης με τίτλο "Τοπογραφική αποτύπωση ανάπλασης Φιλώτα", προϋπολογισμού 6.150,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπαν. 2015.

Απ.74-2017:Έγκριση της μελέτης με τίτλο "Αναβάθμιση και επικαιροποίηση Υδραυλικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα", προϋπολογισμού 17.700,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπαν. 2015.Έγκριση της μελέτης με τίτλο "Αναβάθμιση και επικαιροποίηση Υδραυλικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα", προϋπολογισμού 17.700,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπαν. 2015.

Απ. 75-2017:Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου" και έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου" και έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών.

Απ. 76-2017:Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργα εκσυγχρονισμού & αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. ΛεχόβουΠρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργα εκσυγχρονισμού & αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου

Απ. 77-2017:: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Έργου με τίτλο "Βελτίωση αγροτικών οδών ΤΚ Βαρικού".: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Έργου με τίτλο "Βελτίωση αγροτικών οδών ΤΚ Βαρικού".

Απ. 78-2017:: Έγκριση υλοποίησης με ιδία μέσα του έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμύνταιου": Έγκριση υλοποίησης με ιδία μέσα του έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμύνταιου"

Απ. 79-2017:Καθορισμός ειδικοτήτων, διάρκεια σύμβασης (με τη δυνατότητα ανανέωσης) το πλαίσιο εντός του οποίου θα γίνουν προσλήψεις , η χρηματοδότηση της δαπάνης και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα καταρτίσει τους πίνακες προτεραιότητας και επιτυχίας" του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου"Καθορισμός ειδικοτήτων, διάρκεια σύμβασης (με τη δυνατότητα ανανέωσης) το πλαίσιο εντός του οποίου θα γίνουν προσλήψεις , η χρηματοδότηση της δαπάνης και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα καταρτίσει τους πίνακες προτεραιότητας και επιτυχίας" του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου"

Απ .80-2017:Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών ύδρευσης σε δημότη.

Απ. 81-2017:Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.82-2017:Παράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. ΝυμφαίουΠαράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. Νυμφαίου

Απ.83-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου και καθορισμός όρων δημοπρασίας.

Απ. 84-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «ΤΣΟΥΚΑ» της Τ.Κ. Λεχόβου για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «ΤΣΟΥΚΑ» της Τ.Κ. Λεχόβου για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Απ. 85-2017:Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή πράξης ανάληψης γραμματίων σύστασης παρακαταθήκηςΕξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή πράξης ανάληψης γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης

Απ. 86-2017:Ορισμός υπαλλήλου για την είσπραξη των Γραμματίων Σύστασης ΠαρακαταθήκηςΟρισμός υπαλλήλου για την είσπραξη των Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης

Απ. 87-2017:Έγκριση της με αριθμό 07/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά «΄Εγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2017».Έγκριση της με αριθμό 07/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά «΄Εγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2017».

Απ. 88-2017:Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος « Κατηγορία iv, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών : Επιχείρηση μαζικής εστίασης και χώρος αναψυχής - επιχείρηση μαζικής εστίασης - επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος ( κυλικείο εντός σχολικού κτηρίου - Γυμνάσιο Αμυνταίου ) » στον Παντελή Βαλιάγα του Τρύφων στην οδό 28ου Συντ/τος Πεζικού στο Αμύνταιο.Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος « Κατηγορία iv, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών : Επιχείρηση μαζικής εστίασης και χώρος αναψυχής - επιχείρηση μαζικής εστίασης - επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος ( κυλικείο εντός σχολικού κτηρίου - Γυμνάσιο Αμυνταίου ) » στον Παντελή Βαλιάγα του Τρύφων στην οδό 28ου Συντ/τος Πεζικού στο Αμύνταιο.

Απ. 89-2017:Καθορισμός χώρου διεξαγωγής συνεδρίασης για τον «Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2016».

Απ. 90-2017:Τροποποίηση της με αριθμό 516/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον ορισμό υπάλληλου της οικ υπηρεσίας του Δήμου για είσπραξη αποζημίωσης από το ΤΠΔ η οποία προέρχεται από τον ΤΑΠ

Απ. 91-2017:Συνδιοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Αθήνα του Δήμου σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών ΑμυνταίουΣυνδιοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Αθήνα του Δήμου σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμυνταίου

Απ. 92-2017:Οικονομική ενίσχυση σε κάτοικο της ΤΚ Σκλήθρου Χρυσαφίδη Δημητρίου του Γεώργιου λόγο καταστροφής της οικίας του από πυρκαγιά

Απ. 93-2017:Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Απ. 94-2017:Ανατροπή Διαθέσεων Πιστώσεων.Ανατροπή Διαθέσεων Πιστώσεων.

Απ. 95-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 42/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.96-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 49/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 49/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 97-2017:Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 29-2017: Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών & Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Φιλώτα" Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών & Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Φιλώτα"

Απ. 30-2017: Ανάκληση της με αριθμό 451/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την Έγκριση τοποθέτησης αναμεταδότη για την ασύρματη επικοινωνία των υπηρεσιών της ΔΕΤΕΠΑ στο χώρο του υδραγωγείου στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου και έγκριση εκ νέου. Ανάκληση της με αριθμό 451/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την Έγκριση τοποθέτησης αναμεταδότη για την ασύρματη επικοινωνία των υπηρεσιών της ΔΕΤΕΠΑ στο χώρο του υδραγωγείου στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου και έγκριση εκ νέου.

Απ.31-2017: Διοργάνωση εκδήλωσης για τα 40 χρόνια χάντμπολ στο Πνευματικό κέντρο Αμυνταίου. Διοργάνωση εκδήλωσης για τα 40 χρόνια χάντμπολ στο Πνευματικό κέντρο Αμυνταίου.

Απ. 32-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποξήλωσης φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης στο Αμύνταιο. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποξήλωσης φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης στο Αμύνταιο.

Απ. 33-2017: Ένταξη συνεχιζόμενων έργων προηγούμενων ετών στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2017 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων προηγούμενων ετών στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2017

Απ. 34-2017: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017

Απ. 35-2017: Τροποποίηση των ενταγμένων δράσεων στο Δ΄ ΕΑΠ και κατανομή της χρηματοδότησης Δ’ ΕΑΠ έτους 2014 Τροποποίηση των ενταγμένων δράσεων στο Δ΄ ΕΑΠ και κατανομή της χρηματοδότησης Δ’ ΕΑΠ έτους 2014.

Απ. 36-2017: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις - Κρασπεδώσεις οδών και διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου» Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις - Κρασπεδώσεις οδών και διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου»

Απ. 37-2017: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Διαμορφώσεις - Αναβαθμίσεις - Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου» Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Διαμορφώσεις - Αναβαθμίσεις - Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου»

Απ. 38-2017: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου»

Απ. 39-2017: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου» Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου»

Απ. 40-2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα Περιοχής Επέκτασης Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα Περιοχής Επέκτασης

Απ. 41-2017: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 486/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα» Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 486/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα»

Απ. 42-2017: ΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Παράκαμψη τροφοδοσίας ΕΕΛ Αετού από υπερχείλιση δεξαμενής ύδρευσης» ΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Παράκαμψη τροφοδοσίας ΕΕΛ Αετού από υπερχείλιση δεξαμενής ύδρευσης»

Απ. 43-2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού Σχεδίου ΤΚ Πελαργού περιοχή Ο.Τ. 21. Τροποποίηση ρυμοτομικού Σχεδίου ΤΚ Πελαργού περιοχή Ο.Τ. 21.

Απ. 44-2017: Τροποποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 459/2016, σύμφωνα Την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 5312/16.01.2017 (ΦΕΚ 121/24.01.2017 τεύχος Β') « Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών » έως την 31-03-2017.

Απ.45-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Ζυθεστιατορίου-Αναψυκτηρίου (περιοχή Πευκάκια) ιδιοκτησίας του Δήμου Αμυνταίου. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Ζυθεστιατορίου-Αναψυκτηρίου (περιοχή Πευκάκια) ιδιοκτησίας του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 46-2017: Αλλαγή ειδικότητας για πρακτική άσκηση μαθητή ΟΑΕΔ έτους 2016-2017. Αλλαγή ειδικότητας για πρακτική άσκηση μαθητή ΟΑΕΔ έτους 2016-2017.

Απ. 47-2017: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με αναπληρωτές για την επίλυση φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2017 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με αναπληρωτές για την επίλυση φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2017

Απ. 48-2017: Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου. Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 49-2017: Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 50-2017:Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 51-2017:Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 52-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για γνωμοδότηση σχετικά με παραχώρηση χρήσης τμήματος του αριθ. 148 ακινήτου αγροκτήματος Αναργύρων.Συζήτηση και λήψη απόφασης για γνωμοδότηση σχετικά με παραχώρηση χρήσης τμήματος του αριθ. 148 ακινήτου αγροκτήματος Αναργύρων.

Απ. 53-2017: Παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου για στέγαση του γραφείου των ΕΛ.ΤΑ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φιλώτα. Παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου για στέγαση του γραφείου των ΕΛ.ΤΑ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φιλώτα.

Απ. 54-2017: ΄Εγκριση της με αριθμό 01/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017». ΄Εγκριση της με αριθμό 01/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017».

Απ. 55-2017: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

Απ. 56-2017: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 57-2017: Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.

Απ. 58-2017: Διοργάνωση εκδήλωσης για την προβολή ταινίας παραγωγής Δήμου Αμυνταίου στην Θεσσαλονίκη. Διοργάνωση εκδήλωσης για την προβολή ταινίας παραγωγής Δήμου Αμυνταίου στην Θεσσαλονίκη.

Απ. 59-2017: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας 2017 στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Αμύνταια 2017». Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας 2017 στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Αμύνταια 2017».

Απ.60-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 24/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 24/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 61-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.