Αποφάσεις 10ου δημοτικού Δυμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 100-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 70/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 70/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 101-2017: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 με Σ.Μ.Ε. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 με Σ.Μ.Ε.

Απ. 102-2017: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 Ι.Δ.Ο.Χ. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 Ι.Δ.Ο.Χ.

Απ. 103-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενοικίαση του δημοτικού καταστήματος «ΝΕΒΕΣΚΑ» στην ΔΚ Νυμφαίου.

Απ.104-2017: ΄Εγκριση σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας Δήμου Αμυνταίου με την Π.Ε Φλώρινας . ΄Εγκριση σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας Δήμου Αμυνταίου με την Π.Ε Φλώρινας .

Απ. 105-2017: ΄Εγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο Αναβάθμιση και Επικαιροποίηση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα». ΄Εγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο Αναβάθμιση και Επικαιροποίηση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα».

Απ. 106-2017: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Eξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού – Aγραπιδιών - Πεδινού”. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Eξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού – Aγραπιδιών - Πεδινού”.

Απ. 107-2017: Αίτημα για αλλαγή των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου Αίτημα για αλλαγή των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου

Απ. 108-2017: ΄Εγκριση ανανέωσης παραχώρησης εκτάσεων φιλοξενίας πρώην αιχμαλώτων αρκούδων και λύκων. ΄Εγκριση ανανέωσης παραχώρησης εκτάσεων φιλοξενίας πρώην αιχμαλώτων αρκούδων και λύκων.

Απ. 109-2017:Εγκριση της με αριθμό 06/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017».Εγκριση της με αριθμό 06/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017».

Απ. 110-2017: ΄Εγκριση της με αριθμό 07/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά τον «Προγραμματισμό προσλήψεων Εκτάκτου Προσωπικού». ΄Εγκριση της με αριθμό 07/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά τον «Προγραμματισμό προσλήψεων Εκτάκτου Προσωπικού».

Απ.111-2017: ΄Εγκριση της με αριθμό 08/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά τον «Προγραμματισμό πρόσληψης ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 2017-2018». ΄Εγκριση της με αριθμό 08/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά τον «Προγραμματισμό πρόσληψης ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 2017-2018».

Απ. 112-2017:Έγκριση μετάβασης αιρετών στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα-ΚρήτηΈγκριση μετάβασης αιρετών στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα-Κρήτη

Απ.113-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 8ου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 67-2017: Εγκριση της με αριθμό 16/2017 απόφασης Δ.Σ. ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών».

Απ. 68-2017:Τροποποίηση της με αριθμό 437/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Αμυνταίου» και λήψη νέας.Τροποποίηση της με αριθμό 437/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Αμυνταίου» και λήψη νέας.

Απ. 69-2017:΄Εγκριση σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας Δήμου Αμυνταίου με την Π.Ε Φλώρινας .΄Εγκριση σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας Δήμου Αμυνταίου με την Π.Ε Φλώρινας .

Απ. 70-2017:Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στην περιοχή των Δ. Αμυνταίου» - LIFE AMYBEARΈγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στην περιοχή των Δ. Αμυνταίου» - LIFE AMYBEAR

Απ. 71-2017:Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής «Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα».Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής «Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα».

Απ. 72-2017:Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής Κατασκευή Οδοποιίας και Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ξινού ΝερούΠρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής Κατασκευή Οδοποιίας και Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ξινού Νερού

Απ. 73-2017:Έγκριση της μελέτης με τίτλο "Τοπογραφική αποτύπωση ανάπλασης Φιλώτα", προϋπολογισμού 6.150,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπαν. 2015.Έγκριση της μελέτης με τίτλο "Τοπογραφική αποτύπωση ανάπλασης Φιλώτα", προϋπολογισμού 6.150,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπαν. 2015.

Απ.74-2017:Έγκριση της μελέτης με τίτλο "Αναβάθμιση και επικαιροποίηση Υδραυλικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα", προϋπολογισμού 17.700,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπαν. 2015.Έγκριση της μελέτης με τίτλο "Αναβάθμιση και επικαιροποίηση Υδραυλικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα", προϋπολογισμού 17.700,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπαν. 2015.

Απ. 75-2017:Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου" και έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου" και έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών.

Απ. 76-2017:Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργα εκσυγχρονισμού & αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. ΛεχόβουΠρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργα εκσυγχρονισμού & αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου

Απ. 77-2017:: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Έργου με τίτλο "Βελτίωση αγροτικών οδών ΤΚ Βαρικού".: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Έργου με τίτλο "Βελτίωση αγροτικών οδών ΤΚ Βαρικού".

Απ. 78-2017:: Έγκριση υλοποίησης με ιδία μέσα του έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμύνταιου": Έγκριση υλοποίησης με ιδία μέσα του έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμύνταιου"

Απ. 79-2017:Καθορισμός ειδικοτήτων, διάρκεια σύμβασης (με τη δυνατότητα ανανέωσης) το πλαίσιο εντός του οποίου θα γίνουν προσλήψεις , η χρηματοδότηση της δαπάνης και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα καταρτίσει τους πίνακες προτεραιότητας και επιτυχίας" του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου"Καθορισμός ειδικοτήτων, διάρκεια σύμβασης (με τη δυνατότητα ανανέωσης) το πλαίσιο εντός του οποίου θα γίνουν προσλήψεις , η χρηματοδότηση της δαπάνης και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα καταρτίσει τους πίνακες προτεραιότητας και επιτυχίας" του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου"

Απ .80-2017:Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών ύδρευσης σε δημότη.

Απ. 81-2017:Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.82-2017:Παράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. ΝυμφαίουΠαράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. Νυμφαίου

Απ.83-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου και καθορισμός όρων δημοπρασίας.

Απ. 84-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «ΤΣΟΥΚΑ» της Τ.Κ. Λεχόβου για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «ΤΣΟΥΚΑ» της Τ.Κ. Λεχόβου για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Απ. 85-2017:Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή πράξης ανάληψης γραμματίων σύστασης παρακαταθήκηςΕξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή πράξης ανάληψης γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης

Απ. 86-2017:Ορισμός υπαλλήλου για την είσπραξη των Γραμματίων Σύστασης ΠαρακαταθήκηςΟρισμός υπαλλήλου για την είσπραξη των Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης

Απ. 87-2017:Έγκριση της με αριθμό 07/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά «΄Εγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2017».Έγκριση της με αριθμό 07/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά «΄Εγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2017».

Απ. 88-2017:Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος « Κατηγορία iv, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών : Επιχείρηση μαζικής εστίασης και χώρος αναψυχής - επιχείρηση μαζικής εστίασης - επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος ( κυλικείο εντός σχολικού κτηρίου - Γυμνάσιο Αμυνταίου ) » στον Παντελή Βαλιάγα του Τρύφων στην οδό 28ου Συντ/τος Πεζικού στο Αμύνταιο.Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος « Κατηγορία iv, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών : Επιχείρηση μαζικής εστίασης και χώρος αναψυχής - επιχείρηση μαζικής εστίασης - επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος ( κυλικείο εντός σχολικού κτηρίου - Γυμνάσιο Αμυνταίου ) » στον Παντελή Βαλιάγα του Τρύφων στην οδό 28ου Συντ/τος Πεζικού στο Αμύνταιο.

Απ. 89-2017:Καθορισμός χώρου διεξαγωγής συνεδρίασης για τον «Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2016».

Απ. 90-2017:Τροποποίηση της με αριθμό 516/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον ορισμό υπάλληλου της οικ υπηρεσίας του Δήμου για είσπραξη αποζημίωσης από το ΤΠΔ η οποία προέρχεται από τον ΤΑΠ

Απ. 91-2017:Συνδιοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Αθήνα του Δήμου σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών ΑμυνταίουΣυνδιοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Αθήνα του Δήμου σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμυνταίου

Απ. 92-2017:Οικονομική ενίσχυση σε κάτοικο της ΤΚ Σκλήθρου Χρυσαφίδη Δημητρίου του Γεώργιου λόγο καταστροφής της οικίας του από πυρκαγιά

Απ. 93-2017:Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Απ. 94-2017:Ανατροπή Διαθέσεων Πιστώσεων.Ανατροπή Διαθέσεων Πιστώσεων.

Απ. 95-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 42/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.96-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 49/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 49/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 97-2017:Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.