Αποφάσεις 25ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 445-2016: Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Απ. 446-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της με αριθμό 02/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά την «Εξέταση Προσφυγών».

Απ. 447-2016: Έγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την εφορεία Αρχαιοτήτων για το έργο «Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Αμυνταίου».

Απ. 448-2016: Έγκριση αντικειμένου τεχνικής μελέτης με τίτλο "Αναβάθμιση-Συντήρηση Παιδικών Χαρών και Γηπέδων 5x5 Δήμου Αμυνταίου " και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης έργου.

Απ. 449-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Αμυνταίου».

Απ. 450-2016: Ορισμός επιτροπής για την εξαγορά αγροτεμαχίου κτηματικής περιοχής αναδασμού ΤΚ Σκλήθρου, για την εγκατάσταση ταχυδιϋλιστηρίου, για το έργο της Ύδρευσης οικισμών Δήμου Αμυνταίου από επιφανειακά υδάτινα σώματα.

Απ. 451-2016: Έγκριση τοποθέτησης αναμεταδότη για την ασύρματη επικοινωνία των υπηρεσιών της ΔΕΤΕΠΑ στο χώρο του υδραγωγείου στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 452-2016: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

Απ. 453-2016: Ορισμός Ομάδας έργου, αντιπροσώπων στην επιτροπή συντονισμού και στην επιστημονική επιτροπή του έργου με διακριτικό τίτλο "AMYBEAR" στα πλαίσια του προγράμματος LIFE

Απ. 454-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: «Λιμναίες Υποδομές Δήμου Αμυνταίου, Πετρών Ζάζαρης - Χειμαδίτιδας».

Απ. 455-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: «Ολοκλήρωση Λιμναίων Υποδομών Αγίου Παντελεήμονα Βεγορίτιδας».

Απ. 456-2016: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Φιλώτα» προϋπολογισμού 12.628,00€.

Απ.457-2016: Ορισμός επιτροπής οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανέγερση Α΄ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου».

Απ. 458-2016: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4, με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές, στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο “Decide”».

Απ. 459-2016: Καθορισμός χρονικού διαστήματος υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών.

Απ. 460-2016: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

Απ. 461-2016: ΄Εγκριση παράτασης υλοτομίας για τις συστάδες 3γ και 1δ του Δασοκτήματος ΤΚ Νυμφαίου.

Απ. 462-2016: Παραχώρηση χρήσης ισόγειου διαμερίσματος οικήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νυμφαίου στην ΜΚΟ Αρκτούρος.

Απ. 463-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή στην κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ της Λαϊκής Αγοράς ΔΚ Αμυνταίου.

Απ. 464-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή στον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΦΟΡΤΟΜΑΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ της Λαϊκής Αγοράς ΔΚ Αμυνταίου.

Απ.465-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή στον κ. Μιλιάγκου Στέφανο του Χρυσόστομου της Λαϊκής Αγοράς ΔΚ Αμυνταίου.

Απ. 466-2016: ΄Εγκριση μετάβασης Αιρετών στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Θεσσαλονίκη.

Απ. 467-2016: ΄Εγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.

Απ. 468-2016: ΄Εξοδα κηδείας του απόρου Δημότη μας από την ΤΚ Πεδινού.

Απ. 469-2016: ΄Εγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2016».

Απ. 470-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 274/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 471-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 280/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 472-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 398-2016: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων επετείου 28ης Οκτωβρίου και 06ης Νοεμβρίου.

Απ. 399-2016:΄Εγκριση της με αριθμό 19/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ που αφορά την « Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 και δημιουργία νέων κωδικών».

Απ. 400-2016:Εγκριση Υλοτομίας συστάδας 4α, του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων.

Απ. 401-2016: Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης για χρήση.

Απ. 402-2016: ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ».

Απ.403-2016: ΄Εγκριση μετακίνησης αιρετών για το 6ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Ναύπλιο.

Απ. 404-2016: Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 405-2016: Έγκριση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ΔΕΤΕΠΑ.

Απ. 406-2016: Τροποποίηση του κανονισμού Tηλεθέρμανσης Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 407-2016: Έγκριση χορήγησης έκπτωσης επί των λογαριασμών Τ/Θ των σχολικών μονάδων και του αθλητικού κέντρου Αμυνταίου

Απ. 408-2016: Έγκριση χορήγησης έκπτωσης επί της κατανάλωσης Τ/Θ των καταναλωτών που έχουν συμβασιοποιηθεί βάσει των αναμορφωμένων τελών σύνδεσης και δεν έχουν λάβει επιδότηση του Τέλους Σύνδεσης από το ΕΑΠ 2007-2011 μέσω της ΑΝ.ΦΛΩ. ΑΕ

Απ. 409-2016:Εγκριση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

Απ. 410-2016: Εξαγορά αγροτεμαχίου κτηματικής περιοχής αναδασμού ΤΚ Σκλήθρου, για την εγκατάσταση διϋλιστηρίου, για το έργο της Ύδρευσης οικισμών Δήμου Αμυνταίου από επιφανειακά υδάτινα σώματα.

Απ. 411-2016:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Στατική μελέτη γέφυρας οδού Αναργύρων - Βαλτονέρων - Λιμνοχωρίου"

Απ. 412-2016:Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση χώρων λειτουργίας Παιδικών Χαρών στην ΔΚ Αμυνταίου και στις ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα, Ξινού Νερού και Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου

Απ.413-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για άνοιγμα άτοκου τραπεζικού λογαριασμού και ορισμού υπολόγου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE"

Απ. 414-2016: Αποδοχή Υλοποίησης του έργου με τίτλο “Improving Human-Bear Coexistence Conditions in Municipality of Amyntaio” και ακρωνύμιο AMYBEAR LIFE

Απ. 415-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΟΝΑ».

Απ. 416-2016: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 88.792,00€.

Απ. 417-2016: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας δασικών οδών της τοπικής κοινότητας Ασπρογείων» προϋπολογισμού 44.280,00€.

Aπ.418-2016: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και Οριστική Παραλαβή του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

Απ. 419-2016: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Δεξαμενή ΄Υδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

Απ.420-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού-Αγραπιδιών-Πεδινού».

Απ. 421-2016: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

Απ. 422-2016: Παραλαβή μελέτης : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ ΕΕΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

Απ.423-2016:Παραλαβή μελέτης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ ΕΕΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

Απ. 424-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών.

Απ.425-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

Απ. 426-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου .

Απ. 427-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 428-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 429-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών ΔΗΚΕΑ Δήμου Αμυνταίου .

Απ.430-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών ΔΗΚΕΑ Δήμου Αμυνταίου.

Aπ. 431-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών ΔΗΚΕΑ Δήμου Αμυνταίου.Eγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής A/θμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2015

Απ. 432-2016: Oρισμός μελών για την δημοτική επιτροπή παιδείας

Απ. 433-2016:Eγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής A/θμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2015

Απ. 434-2016: ΄Eγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2015

Απ. 435-2016: Ορισμός μέλους για τη σύσταση της τριμελούς επιτροπής βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών.

Απ.436-2016:Απομάκρυνση περιπτέρου στις Εργατικές Κατοικίες Δ. Αμυνταίου

Απ.437-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου του Κυριακόπουλου Γρηγόριου.

Απ. 438-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου του Γιαννιτσόπουλου Κων/νου.

Απ. 439-2016: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αμυνταίου με την ΟΧΕ.

Απ. 440-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 441-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 250/2016απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.442-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.