Αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 146-2018:Εγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας άπορου δημότη Δήμου Αμυνταίου.Εγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας άπορου δημότη Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 147-2018:2. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αμυνταίου με την ΔΗΚΕΑ και τον ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ με θέμα ‘’ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ΄.2. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αμυνταίου με την ΔΗΚΕΑ και τον ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ με θέμα ‘’ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ΄.

Απ. 148-2018:3. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 68/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΤΕΠΑ για την υλοποίηση του Επενδυτικού της Προγραμματισμού».3. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 68/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΤΕΠΑ για την υλοποίηση του Επενδυτικού της Προγραμματισμού».

Απ. 149-2018: Xχρηματοδότηση των τοκοχρεολυσίων της ΔΕΤΕΠΑ των ετών 2016-2017-2018. Xχρηματοδότηση των τοκοχρεολυσίων της ΔΕΤΕΠΑ των ετών 2016-2017-2018.

Απ. 150-2018: Λήψη απόφασης για την ένταξη στο ΕΑΠ 2012-2016 της χρηματοδότησης του έργου Μονάδων παραγωγής θερμικής Ενέργειας Τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου. Λήψη απόφασης για την ένταξη στο ΕΑΠ 2012-2016 της χρηματοδότησης του έργου Μονάδων παραγωγής θερμικής Ενέργειας Τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου.

Απ.151-2018: Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Απ.152-2018: Ψήφισμα για την μακρόχρονη παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεοκλήτου στον Νομό Φλώρινας. Ψήφισμα για την μακρόχρονη παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεοκλήτου στον Νομό Φλώρινας.

Απ. 153-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την «Αλλαγή Οδικού Χάρτη για το σχέδιο Νόμου του ΥΠ.ΕΣ.». Συζήτηση και λήψη απόφασης για την «Αλλαγή Οδικού Χάρτη για το σχέδιο Νόμου του ΥΠ.ΕΣ.». Συζήτηση και λήψη απόφασης για την «Αλλαγή Οδικού Χάρτη για το σχέδιο Νόμου του ΥΠ.ΕΣ.».

Απ.154-2018:3. Ανάκληση της με αριθμό 38/2018 απόφασης που αφορά την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης δύο τμημάτων (355,58τ.μ. και 421,35τ.μ.) της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα στην Ιερά Μονή Αγίων Παντελεήμονος και Ευβούλης και λήψη εκ νέου.

Απ. 155-2018: Συζήτηση και Λήψη Απόφασης μίσθωσης σταυλικής εγκατάστασης ή σταυλικών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας 800 αιγοπροβάτων, για τον σταυλισμό έως 800 ανεπιτήρητων αιγών – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Απ. 156-2018: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 86.400,00 €, με τίτλο «Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου»

Απ. 157-2018: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 180.000,00 €, με τίτλο «Προμήθεια φορτηγού»

Απ. 158-2018: Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο "Συντήρηση-Βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές προστασίας & αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δ. Αμυνταίου

Απ. 159-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση δημαρχιακού καταστήματος» προϋπολογισμού μελέτης 49.430,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση δημαρχιακού καταστήματος» προϋπολογισμού μελέτης 49.430,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ. 160-2018: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Αμυνταίου Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Αμυνταίου

Απ. 161-2018: Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών για τον Δήμο Αμυνταίου»

Απ. 162-2018: Τροποποίηση – παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4460/22-3-2018 Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Ελέγχου – Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life», συμβατικού ποσού 31.000,00 €. Τροποποίηση – παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4460/22-3-2018 Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Ελέγχου – Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life», συμβατικού ποσού 31.000,00 €.

Απ.163-2018: ΄Εγκριση της με αριθμό 12/2018 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τ.Κ. Νυμφαίου. ΄Εγκριση της με αριθμό 12/2018 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τ.Κ. Νυμφαίου.

Απ. 164-2018: ΄Εγκριση της με αριθμό 13/2018 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τ.Κ. Πεδινού.

Απ. 165-2018: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 166-2018: Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.

Απ. 167-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 140/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 140/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 168-2018:Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 169-2018: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aποφάσεις 8ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Aπ.116-2018: Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αντιγόνου. Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αντιγόνου.

Απ.117-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου και καθορισμός όρων δημοπρασίας. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου και καθορισμός όρων δημοπρασίας.

Απ. 118-2018: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις Παιδικών Χαρών Δήμου Αμυνταίου» Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις Παιδικών Χαρών Δήμου Αμυνταίου»

Απ.119-2018: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου» Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου»

Απ.120-2018: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.

Απ.121-2018: Ψήφισμα κατά της πώλησης των Λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ. Ψήφισμα κατά της πώλησης των Λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ.

Απ. 122-2018: Οργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν του Καπετάν Βαγγέλη στην ΤΚ Ασπρογείων. Οργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν του Καπετάν Βαγγέλη στην ΤΚ Ασπρογείων.

Απ. 123-2018: Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Αμυνταίου στην Τριμελή Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 (ΦΕΚ 474/14.02.2018/B’), η οποία αναφέρεται στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Αμυνταίου στην Τριμελή Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 (ΦΕΚ 474/14.02.2018/B’), η οποία αναφέρεται στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017.

Απ. 124-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Συντήρηση προαυλίων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ. 125-2018: Oρισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής ορίων του άρθρου 11 του Ν.3463/2006.

Απ. 126-2018:Παραλαβή υδραυλικής μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Λεχόβου", προϋπολογισμού 24.800,00 €.

Απ. 127-2018:Παραλαβή υδραυλικής μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Νυμφαίου", προϋπολογισμού 22.972,16 €.Παραλαβή υδραυλικής μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Νυμφαίου", προϋπολογισμού 22.972,16 €.

Απ.128-2018: Χορήγηση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου". Χορήγηση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου".

Απ.129-2018:Χορήγηση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου".

Απ. 130-2018: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».

Απ. 131-2018: ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ». ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ».

Απ.132-2018: Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα». Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα».

Απ.133-2018: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Έργα Εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου”.

Απ.134-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 2371/20-02-2018 αίτηση του Ιατρίδη Ιωάννη για υπεκμίσθωση των καταστημάτων Νο 3 & 4 της Τ.Κ. Νυμφαίου στην Δημητρουλάκη Βαρβάρα.

Απ.135-2018:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 2372/20-02-2018 αίτηση διακοπής μίσθωσης της Οικονομίδου Ιωάννας και έγκριση εκμίσθωσης εκ νέου.

Απ. 136-2018: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Απ. 137-2018:Εκδήλωση παρουσίασης του λευκώματος «ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Απ.138-2018: Οικονομική ενίσχυση σε άπορο δημότη λόγω πυρκαγιάς. Οικονομική ενίσχυση σε άπορο δημότη λόγω πυρκαγιάς.

Απ.139-2018: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.140-2018: ΄Εγκριση της με αριθμό 130/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018. ΄Εγκριση της με αριθμό 130/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

Απ. 141-2018: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Απ. 142-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 113/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 113/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.143-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 129/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 144-2018: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 145-2018: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 86-2018: Αποδοχή των Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης του ΤΠκΔ καθώς και των πράξεων αναλήψεως τους και ορισμός υπαλλήλου για την είσπραξη τους Αποδοχή των Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης του ΤΠκΔ καθώς και των πράξεων αναλήψεως τους και ορισμός υπαλλήλου για την είσπραξη τους

Απ.87-2018: ΄Εγκριση της με αριθμό 108/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά την γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί της αριθ. πρωτ. 19744/30-11-2017 αίτησης του κ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ Βαγγέλη.

Απ. 88-2018: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσού ύδρευσης σε δημότη του Δήμου Αμυνταίου Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσού ύδρευσης σε δημότη του Δήμου Αμυνταίου

Απ. 89-2018: Τροποποίηση των με αριθμό 334/2017 και 21/2018 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την Αγορά αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Σκλήθρου, Δήμου Αμυνταίου. Τροποποίηση των με αριθμό 334/2017 και 21/2018 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την Αγορά αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Σκλήθρου, Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 90-2018: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ

Απ. 91-2018: Συνδιοργάνωση διασυλλογικού τουρνουά χάντμπολ ηλικιακής κατηγορίας Παγκορασίδων Συνδιοργάνωση διασυλλογικού τουρνουά χάντμπολ ηλικιακής κατηγορίας Παγκορασίδων

Απ.92-2018: Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας Δήμου Αμυνταίου. Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας Δήμου Αμυνταίου.

Απ.93-2018: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις υδρευτικών δικτύων και κατασκευή νέων παροχών Δ.Ε. Αμυνταίου». Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις υδρευτικών δικτύων και κατασκευή νέων παροχών Δ.Ε. Αμυνταίου».

Απ. 94-2018: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων». Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».

Απ.95-2018: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου».

Απ. 96-2018: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 217.000,00 € με τίτλο "Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμυνταίου".

Απ.97-2018:Παραλαβή αντικειμένου μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Λιμνοχωρίου", προϋπολογισμού 22.960,00 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπ. και ΚΑ:25.7412.043.

Απ.98-2018: Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης έργου με τίτλο "Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 225.613,46 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπ., με ΚΑ:30.7323.040.

Απ. 99-2018: Έγκριση μελέτης "Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου" Έγκριση μελέτης "Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου"

Απ. 100-2018: Έγκριση μελέτης «Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο 5x5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου»

Απ. 101-2018: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση Συντήρηση Αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζωών Δήμου Αμυνταίου. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση Συντήρηση Αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζωών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 102-2018: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2018 – 2019”, προϋπολογισμού 409.846,56 €. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2018 – 2019”, προϋπολογισμού 409.846,56 €.

Απ.103-2018:Εγκριση της με αριθμό 22/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018 και ενίσχυση κωδικού στο σκέλος των εξόδων.

Απ.104-2018: Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου. Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου.

Απ.105-2018: Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πελαργού και έγκριση εκμίσθωσης εκ νέου.

Απ. 106-2018:Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την έκδοση άδειας κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου.Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την έκδοση άδειας κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου.

Απ.107-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στην 3η έκθεση με τίτλο Ελλάδος γεύση στις 10-13 Μάιου στην Αθήνα.

Απ.108-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στην Πανελλαδική εθελοντική δράση LETS DO IT GREECE . Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στην Πανελλαδική εθελοντική δράση LETS DO IT GREECE .

Απ.109-2018: Διοργάνωση πασχαλιάτικης εκδήλωσης για τα παιδιά στις 01/04/2018 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου. Διοργάνωση πασχαλιάτικης εκδήλωσης για τα παιδιά στις 01/04/2018 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου.

Απ.110-2018: Συμμετοχή του δήμου Αμυνταίου σε εκδήλωση απόδοσης τιμής στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Θεόκλητο.

Απ.111-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό κωδικών εξόδων προϋπολογισμού 2018 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό κωδικών εξόδων προϋπολογισμού 2018 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

Απ.112-2018:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 103/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 103/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.113-2018:Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.114-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου.