Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 367-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Απ. 368-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Απ. 369-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ

Απ. 370-2016: Ορισμός αρμοδίου οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων Δήμου Αμυνταίου.

Aπ. 371-2016: Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση χώρων λειτουργίας Παιδικών Χαρών.

Απ. 372-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 88.792,00€.

Απ. 373-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας δασικών οδών της τοπικής κοινότητας Ασπρογείων» προϋπολογισμού 44.280,00€.

Απ.374-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής & oοριστικής παραλαβής του Έργου: “Διάνοιξη οδών και κατασκευή οδοποιϊας Τ.Κ. Φιλώτα”.

Απ. 375-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής & oριστικής παραλαβής του Έργου: “Κατασκευή Οδοποιίας Δ.Κ. Αμυνταίου”.

Απ. 376-2016: Ανάκληση του 2ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού Αγραπιδιών Πεδινού΄΄ και έγκριση εκ νέου του 2ου ΑΠΕ του έργου εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων αετού Αγραπιδιών Πεδινού΄΄.

Απ. 377-2016: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή, με οπίσθιο εκσκαφέα, λεπίδα εκχιονισμού και ταχυσύνδεσμο εξαρτήσεων, στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο “Decide”».

Απ. 378-2016: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Αμυνταίου».

Απ. 379-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 1597 – 20,5στρ. στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 380-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. Σ84-515Α - Γ ΖΩΝΗ 14στρ. στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 381-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 166 – 19στρ. στην Τ.Κ. Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.382-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 26 – 9,125στρ. στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 383-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων με αριθ. τεμ. 684 - 5στρ., 707- 5,5στρ., 1148 – 7στρ., 1118 – 7,5στρ., στην Τ.Κ. Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 384-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων με αριθ. τεμ. 66 - 2,163στρ., 303 - 12,889στρ., 180 – 27,375στρ., 245 – 9στρ., 23 – 36,25στρ., στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.385-2016: Αποδοχή παραίτησης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου και ορισμό νέου.

Απ. 386-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 39/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Εκμίσθωση Κυλικείου ΚΑΠΗ Αμυνταίου.

Απ. 387-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 40/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας ΔΑΚ Αμυνταίου.

Απ. 388-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου. »

Απ. 389-2016: Επί αιτήσεως Γιάκα Αναστασίου-σπουδαστή ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου

Απ.390-2016: Επί αιτήσεως Κέρλοβα Ιωάννη-σπουδαστή ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου

Απ. 391-2016: Επί αιτήσεως Ντογρίδου ΄Αννα-σπουδάστρια ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου

Απ.392-2016:Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνου στην Αθήνα.

Απ. 393-2016:Εγκριση μετακίνησης των Αντιδημάρχων κ. Ακριτίδη Βαγγέλη και κ. Νάτση Ιωάννη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Απ. 394-2016: Αχρεωστήτως καταβληθέντα τέλη σύνδεσης ύδρευσης σε δημότη του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.395-2016: Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμυνταίου και Περιχώρων «Μαζί για τη Ζωή» και τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Αμυνταίου εκδήλωσης «Οκτώβριος, μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού».

Απ. 396-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αποφάσεις 17ης ΣυνεδρίασηςΔημοτικού Συμβουλίου

Απ. 341-2016: Έγκριση σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Φλώρινας) και του Δήμου Αμυνταίου για την κατασκευή του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου στην ΤΚ Ασπρογείων» με προϋπολογισμό 15.000,00€.

Απ. 342-2016: Έγκριση σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Φλώρινας) και του Δήμου Αμυνταίου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση –Ασφαλτόστρωση δρόμου Λεβαίας -Βεγόρας» με προϋπολογισμό 30.000,00€.

Απ. 343-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 34/2016 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά τον Κανονισμό Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 344-2016: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου» στα πλαίσια της πρόσκλησης με αριθμό 23 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτικής Μακεδονίας»

Απ. 345-2016: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών – Πεδινού»

Απ. 346-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στο πλαίσιο του έργου με διακριτικό τίτλο «DECIDE», προϋπολογισμού 48.920,00 €.

Απ. 347-2016: Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Περίπτερο Πληροφόρησης & Προβολής κρασιών και λοιπών αγροτικών προϊόντων στον οικισμό Αμυνταίου»

Απ. 348-2016:‘Εγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Συντήρηση του υφιστάμενου κτιρίου του κέντρου περιβαλλοντικής πληροφόρησης λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης»

Απ. 349-2016: ΄Εγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ».

Απ. 350-2016: Έγκριση αντικειμένου τεχνικής μελέτης με τίτλο " Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου ".

Απ. 351-2016:Υποβολή πρότασης στον άξονα 1, μέτρο 2 'Συμπληρωματική πρόσκληση στην αστική αναζωογόνηση' του χρηματοδοτικού προγράμματος 'Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016', με τίτλο "Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 200.000,00 €.

Απ. 352-2016:Παραλαβή μελέτης με τίτλο "Στατική μελέτη Α/Σ εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Κέλλης", προϋπολογισμού 3.690,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-2016.

Απ. 353-2016:Παραλαβή μελέτης με τίτλο "Στατική μελέτη κατασκευής κτιρίου τοποθέτησης υποσταθμού ΔΕΗ στο Αμύνταιο", προϋπολογισμού 5.300,00 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013.

Απ. 354-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου».

Απ. 355-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 31/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Απ. 356-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 35/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Απ. 357-2016: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία πρόχειρων καταλυμάτων ως σταυλικών εγκαταστάσεων.

Απ. 358-2016: Παραχώρηση χρήσης κατά τα καλλιεργητικά έτη 2016- 2017 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7 στρ. τμήματος του τεμαχίου αριθ. 515 του αγροκτήματος Πελαργού.

Απ. 359-2016: Αχρεωστήτως καταβληθέντα δημοτικά τέλη λόγω αλλαγής χρήσης ακινήτου δημότη του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 360-2016: Διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 361-2016: ΄Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Κωνσταντίνου και του δημοτικού συμβούλου κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Αβραάμ στην Αθήνα.

Απ.362-2016: Χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Απ. 363-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 228/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 364-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 330-2016:Αποδοχή ή μη παραίτησης του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ . Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΔΗΚΕΑ.

Απ. 331-2016:Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “ Intercultural Connections: building relationships – fostering capacity of solving common problems – encouraging the tourism” και ακρωνύμιο “Intercultural Connections ”, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020)

Απ. 332-2016: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “ Cross-border Fun and Sports Network for Promotion of Thematic Lake Sustainable Tourism” και ακρωνύμιο “LAKESPORTS ”, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020)

Απ. 333-2016: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favored Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector” και ακρωνύμιο “WINCOME ”, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020)

Απ. 334-2016:Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020 και στο έργο με τίτλο: «Νέα μοντέλα επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης, καταναλωτικών προτύπων και ευζωίας κοπαδιών αιγοπροβάτων στον κτηνοτροφικό κλάδο της διασυνοριακής περιοχής» «New models for the business restructure, consumer habits and livestock wellbeing of sheep and goat meat sector in the cross border area» και ακρωνύμιο «caprimodel»

Απ. 335-2016: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Technology Enabled Disaster Management for Resilient Societies” και ακρωνύμιο “SAFER”, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020)

Απ.336-2016: ΄Εγκριση παραλαβής μελέτης: Μ.Π.Ε. ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΟΝΑ»

Απ. 337-2016: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Life-ValCO2free: Innovative Value Chain for Carbon Neutral Greenhouses ” στο Πρόγραμμα LIFE 2014-2020

Απ. 338-2016: Ανάκληση της με αριθμό 124/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την αλλαγή χρήσης τμήματος αγροτικής έκτασης στην ΤΚ Λεβαίας και κατ' αρχήν απόφαση για την εκποίηση συγκεκριμένης έκτασης.

Απ. 339-2016: Ανάκληση των με αριθμό 161/2016 και 162/2016 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων.

Απ.340-2016:Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.