Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 398-2016: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων επετείου 28ης Οκτωβρίου και 06ης Νοεμβρίου.

Απ. 399-2016:΄Εγκριση της με αριθμό 19/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ που αφορά την « Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 και δημιουργία νέων κωδικών».

Απ. 400-2016:Εγκριση Υλοτομίας συστάδας 4α, του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων.

Απ. 401-2016: Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης για χρήση.

Απ. 402-2016: ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ».

Απ.403-2016: ΄Εγκριση μετακίνησης αιρετών για το 6ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Ναύπλιο.

Απ. 404-2016: Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 405-2016: Έγκριση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ΔΕΤΕΠΑ.

Απ. 406-2016: Τροποποίηση του κανονισμού Tηλεθέρμανσης Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 407-2016: Έγκριση χορήγησης έκπτωσης επί των λογαριασμών Τ/Θ των σχολικών μονάδων και του αθλητικού κέντρου Αμυνταίου

Απ. 408-2016: Έγκριση χορήγησης έκπτωσης επί της κατανάλωσης Τ/Θ των καταναλωτών που έχουν συμβασιοποιηθεί βάσει των αναμορφωμένων τελών σύνδεσης και δεν έχουν λάβει επιδότηση του Τέλους Σύνδεσης από το ΕΑΠ 2007-2011 μέσω της ΑΝ.ΦΛΩ. ΑΕ

Απ. 409-2016:Εγκριση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

Απ. 410-2016: Εξαγορά αγροτεμαχίου κτηματικής περιοχής αναδασμού ΤΚ Σκλήθρου, για την εγκατάσταση διϋλιστηρίου, για το έργο της Ύδρευσης οικισμών Δήμου Αμυνταίου από επιφανειακά υδάτινα σώματα.

Απ. 411-2016:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Στατική μελέτη γέφυρας οδού Αναργύρων - Βαλτονέρων - Λιμνοχωρίου"

Απ. 412-2016:Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση χώρων λειτουργίας Παιδικών Χαρών στην ΔΚ Αμυνταίου και στις ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα, Ξινού Νερού και Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου

Απ.413-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για άνοιγμα άτοκου τραπεζικού λογαριασμού και ορισμού υπολόγου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE"

Απ. 414-2016: Αποδοχή Υλοποίησης του έργου με τίτλο “Improving Human-Bear Coexistence Conditions in Municipality of Amyntaio” και ακρωνύμιο AMYBEAR LIFE

Απ. 415-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΟΝΑ».

Απ. 416-2016: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 88.792,00€.

Απ. 417-2016: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας δασικών οδών της τοπικής κοινότητας Ασπρογείων» προϋπολογισμού 44.280,00€.

Aπ.418-2016: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και Οριστική Παραλαβή του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

Απ. 419-2016: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Δεξαμενή ΄Υδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

Απ.420-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού-Αγραπιδιών-Πεδινού».

Απ. 421-2016: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

Απ. 422-2016: Παραλαβή μελέτης : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ ΕΕΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

Απ.423-2016:Παραλαβή μελέτης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ ΕΕΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

Απ. 424-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών.

Απ.425-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

Απ. 426-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου .

Απ. 427-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 428-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 429-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών ΔΗΚΕΑ Δήμου Αμυνταίου .

Απ.430-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών ΔΗΚΕΑ Δήμου Αμυνταίου.

Aπ. 431-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών ΔΗΚΕΑ Δήμου Αμυνταίου.Eγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής A/θμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2015

Απ. 432-2016: Oρισμός μελών για την δημοτική επιτροπή παιδείας

Απ. 433-2016:Eγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής A/θμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2015

Απ. 434-2016: ΄Eγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2015

Απ. 435-2016: Ορισμός μέλους για τη σύσταση της τριμελούς επιτροπής βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών.

Απ.436-2016:Απομάκρυνση περιπτέρου στις Εργατικές Κατοικίες Δ. Αμυνταίου

Απ.437-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου του Κυριακόπουλου Γρηγόριου.

Απ. 438-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου του Γιαννιτσόπουλου Κων/νου.

Απ. 439-2016: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αμυνταίου με την ΟΧΕ.

Απ. 440-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 441-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 250/2016απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.442-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 367-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Απ. 368-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Απ. 369-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ

Απ. 370-2016: Ορισμός αρμοδίου οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων Δήμου Αμυνταίου.

Aπ. 371-2016: Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση χώρων λειτουργίας Παιδικών Χαρών.

Απ. 372-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 88.792,00€.

Απ. 373-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας δασικών οδών της τοπικής κοινότητας Ασπρογείων» προϋπολογισμού 44.280,00€.

Απ.374-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής & oοριστικής παραλαβής του Έργου: “Διάνοιξη οδών και κατασκευή οδοποιϊας Τ.Κ. Φιλώτα”.

Απ. 375-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής & oριστικής παραλαβής του Έργου: “Κατασκευή Οδοποιίας Δ.Κ. Αμυνταίου”.

Απ. 376-2016: Ανάκληση του 2ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού Αγραπιδιών Πεδινού΄΄ και έγκριση εκ νέου του 2ου ΑΠΕ του έργου εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων αετού Αγραπιδιών Πεδινού΄΄.

Απ. 377-2016: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή, με οπίσθιο εκσκαφέα, λεπίδα εκχιονισμού και ταχυσύνδεσμο εξαρτήσεων, στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο “Decide”».

Απ. 378-2016: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Αμυνταίου».

Απ. 379-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 1597 – 20,5στρ. στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 380-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. Σ84-515Α - Γ ΖΩΝΗ 14στρ. στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 381-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 166 – 19στρ. στην Τ.Κ. Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.382-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 26 – 9,125στρ. στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 383-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων με αριθ. τεμ. 684 - 5στρ., 707- 5,5στρ., 1148 – 7στρ., 1118 – 7,5στρ., στην Τ.Κ. Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 384-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων με αριθ. τεμ. 66 - 2,163στρ., 303 - 12,889στρ., 180 – 27,375στρ., 245 – 9στρ., 23 – 36,25στρ., στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.385-2016: Αποδοχή παραίτησης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου και ορισμό νέου.

Απ. 386-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 39/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Εκμίσθωση Κυλικείου ΚΑΠΗ Αμυνταίου.

Απ. 387-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 40/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας ΔΑΚ Αμυνταίου.

Απ. 388-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου. »

Απ. 389-2016: Επί αιτήσεως Γιάκα Αναστασίου-σπουδαστή ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου

Απ.390-2016: Επί αιτήσεως Κέρλοβα Ιωάννη-σπουδαστή ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου

Απ. 391-2016: Επί αιτήσεως Ντογρίδου ΄Αννα-σπουδάστρια ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου

Απ.392-2016:Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνου στην Αθήνα.

Απ. 393-2016:Εγκριση μετακίνησης των Αντιδημάρχων κ. Ακριτίδη Βαγγέλη και κ. Νάτση Ιωάννη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Απ. 394-2016: Αχρεωστήτως καταβληθέντα τέλη σύνδεσης ύδρευσης σε δημότη του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.395-2016: Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμυνταίου και Περιχώρων «Μαζί για τη Ζωή» και τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Αμυνταίου εκδήλωσης «Οκτώβριος, μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού».

Απ. 396-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.