20η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αμύνταιο

16-08-2017

   ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αριθ. Πρωτ. :

12701

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αριθ. Συνεδρίασης

20η

        

  

ΠΡΟΣ :

κο ΔΗΜΑΡΧΟ

κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 21 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. ΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο: «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου».
 3. Έγκριση τεχνικής μελέτης για το έργο με τίτλο "Διανοίξεις-Συντηρήσεις-Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών", προϋπολογισμού 281.916,29 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών Δήμων και κωδικό ΚΑ : 30.7333.031.
 4. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018.
 5. Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνης για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές αποκατάστασης προστασίας Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αμυνταίου».
 6. Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνηςγια το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση Δημαρχιακού καταστήματος».
 7. Έγκριση πρακτικών διαπραγμάτευσης και απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων» αρχικού προϋπολογισμού 426.425,00€.
 8. Παράταση ισχύος της Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου», συνολικού ποσού 200.010,00 €.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 4β και 4γ του δάσους της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου
 10. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑΣ, Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στον Δήμο Αμυνταίου κατά το σχολικό έτος 2017-2018.
 11. Καθορισμός θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 12. Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Τάση Νικόλαο).
 13. Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας δημοτικών χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης έτους 2017.
 14. Διοργάνωση εκδήλωσης στις 24-9-2017 με θέμα 200 χρόνια ΚλειδίΦλώρινας, τα γενεαλογικά δέντρα των Κλειδιωτών σε όλο τον κόσμο.
 15. Διοργάνωση εκδήλωσης Αλληλεγγύης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αμυνταίου.
 16. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
 17. Ανατροπή διαθέσεων πιστώσεων
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 19. Ψήφιση πίστωσης για την Προβολή εμποροπανήγυρης, έτους 2017.
 20. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ