22η Προσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 24-08-2017
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 13088
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 22η


ΠΡΟΣ :
κο ΔΗΜΑΡΧΟ
κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 28 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενοικίαση του δημοτικού καταστήματος «ΝΕΒΕΣΚΑ» στην δημοτική κοινότητα Νυμφαίου μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος για την διαλεύκανση του ιδιοκτησιακού.
2. Ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου από τον Δήμαρχο σχετικά με τις εξελίξεις στην επιχείρηση Κ. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ-ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ.
3. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3452/2010.
4. Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις οδών & Κοινοχρ. Χώρων Δ.Ε. Αετού».
5. Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Eσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Βαλτονέρου».
6. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και Οριστική Παραλαβή του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.
7. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
8. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ