Πρόσκληση 32ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αμύνταιο

23-11-2017

    ΝΟΜΟΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αριθ. Πρωτ. :

19028

  ΔΗΜΟΣ  ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αριθ. Συνεδρίασης

32η

         

  

ΠΡΟΣ :

 κο  ΔΗΜΑΡΧΟ

κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 29 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18:00 σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αριθ. πρωτ. 6135/20-11-2017 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή κυκλοφορίας στην κεντρική πλατεία  Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαλλαγή των ακινήτων (Κόκκινη Ζώνη) της Τ.Κ. Αναργύρων από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαλλαγή των κατοίκων της Τ.Κ. Αναργύρων από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 18260/13-11-2017 αίτηση της κας Παπαγεωργίου Φρειδερίκης.
 7. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Πεδίου με τη δημιουργία θερμοκηπιακού Πάρκου».
 8. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.
 9. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης δύο τμημάτων (355,58τ.μ. και 421,35τ.μ.) της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα στην Ιερά Μονή Αγίων Παντελεήμονος και Ευβούλης.
 11. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 12. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 293/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 301/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 15. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
 16. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ