Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου 2019

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αμύνταιο

12/08/2019

    ΝΟΜΟΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αριθ. Πρωτ. :

        14075

  ΔΗΜΟΣ  ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αριθ. Συνεδρίασης

19η

ΠΡΟΣ :

 κο  ΔΗΜΑΡΧΟ

κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

      Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 26       Αυγούστου ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:30 σε Ειδική συνεδρίαση (σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 του Ν. 3463/2006)  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με  μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

  1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2018 Δήμου Αμυνταίου.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ