Πρόσκληση 20ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου 2019

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αμύνταιο

22 -08-2019

    ΝΟΜΟΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αριθ. Πρωτ. :

14518

  ΔΗΜΟΣ  ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αριθ. Συνεδρίασης

20η

            

ΠΡΟΣ :

 κο  ΔΗΜΑΡΧΟ

κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 26 Αυγούστου 2019 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  19:30 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  τα παρακάτω:

 1. Εκκαθάριση και λύση της ΔΕΑ και έγκριση Ισολογισμού εκκαθάρισης.
 2. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 31.002,24€.
 3. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 31.002,24€.
 4. Αίτημα για παράταση χρόνου ισχύος, της από 07/06/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Αμυνταίου για τη πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου» και  ορισμός υπολόγου
 5. Αίτημα για παράταση χρόνου ισχύος, της από 07/06/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Αμυνταίου για τη πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου» και  ορισμός υπολόγου.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.571,72€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 7. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου ΄΄Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου΄΄
 8. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & oριστικής παραλαβής του έργου : “Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου”.
 9. Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Τοποθέτηση δύο (2)στύλων και (2) φωτιστικών σωμάτων, σε οδούς της Τ.Κ. Κέλλης, του Δήμου Αμυνταίου (πλησίον οικίας Ρώμα Κωνσταντίνου)», προϋπολογισμού 2.314,83 €.
 10. Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Τοποθέτηση ενός (1) απλού φωτιστικού σώματος, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Πεδινού, του Δήμου Αμυνταίου (πλησίον οικίας Νεβολιάνη Χρήστου)», προϋπολογισμού 48,36 €.
 11. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Καθορισμός όχθης-παρόχθιας ζώνης λίμνης Ζάζαρης", με ΚΑ : 30.7413.026, προϋπολογισμό 17.000,00 € και χρηματοδότηση Ε.Α.Π. Δ΄.
 12. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου «Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 15 MW στη θεση «Περικοπή» της Δημοτικής Ενότητας Αετού, του Δήμου Αμυνταίου»
 13. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου «Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας (997,5 kWe) με καύση βιορευστών στο με αριθμ. 188 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Σωτήρα, του Τ.Κ. Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου»
 14. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου «Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας (997,5 kWe) με καύση βιορευστών στο με αριθμ. 445 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Σωτήρα, του Τ.Κ. Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου»
 15. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου «Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας (997,5 kWe) με καύση βιορευστών στο με αριθμ. 194 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Σωτήρα, του Τ.Κ. Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου»
 16. ΄Εγκριση γνωμοδότησης δημοτικού συμβουλίου για την εγκατάσταση δύο μετεωρολογικών ιστών στην κορυφή Αερορράχη.
 17. Έγκριση της αριθ. 43/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Αμυνταίου, σχετικά με χορήγηση άδειας αποξήλωσης υφιστάμενης και κατασκευή νέας ράμπας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο της πόλης του Αμυνταίου.
 18. Ακύρωση της με αριθμό απόφασης 116/2019 για την απευθείας ανάθεση της συστάδας 4γ του δασοκτήματος ΤΚ Ασπρογείων και λήψη απόφασης εκ νέου.
 19. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησεις για ανταλλαγή τμήματος αγροτεμαχίου.
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αετού για αποθήκευση υλικού.
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης υλοτομίας συστάδας 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου.
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Δασικού Συνεταιρισμού Λεχόβου.
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην ΤΚ Νυμφαίου και καθορισμός όρων δημοπρασίας.
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του αυλείου χώρου του Πνευματικού κέντρου Αμυνταίου.
 25. ΄Εγκριση παραχώρησης χρήσης του κτηρίου του δημοτικού σχολείου Ασπρογείων στον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ασπρογείων .
 26. ΄Εγκριση της με αριθμό 25/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά την «Αποδοχή χρηματοδότησης από τον Δήμο και Τροποποίηση προϋπολογισμού».
 27. Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας δημοτικών χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης Αμυνταίου, έτους 2019.
 28. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αμυνταίου.
 29. Συνδιοργάνωση εκδήλωση για την πραγματοποίηση μουσικής βραδιάς στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων "ΠΡΕΣΠΕΙΑ 2019".
 30. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ