πρίσκληση 24ης Ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 26/09/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 16655
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ :
κο ΔΗΜΑΡΧΟ
κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σας προσκαλεί στην 24η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμυνταίου (σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 του Ν. 3463/2006) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:


1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2018 Δήμου Αμυνταίου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ