Πρόσκληση 31ης Εδικής Συνεδρίασης Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 28 -11-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 20863
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ :
κο ΔΗΜΑΡΧΟ
κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σας προσκαλεί στην 31η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 02 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμυνταίου.
Τα θέματα της ημερήσια διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

1. Ο Δήμος Αμυνταίου στην Μεταλιγνιτική Εποχή .

 

 

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης