Λαογραφική Συλλογή Ευξείνου Λέσχης Φιλώτα

Η συλλογή συνιστά μία προσπάθεια διάσωσης και προβολής των αναμνήσεων των προσφύγων από τις χαμένες πατρίδες, καθώς και της καθημερινής ζωής στα πρώτα χρόνια μετά την εγκατάστασή τους στο Φιλώτα.

Η συλλογή, η οποία αρχικά στεγάστηκε στο κτίριο της Ευξείνου Λέσχης, φιλοξενείται σήμερα στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φιλώτα. Μέσα από το υλικό της συλλογής περιγράφεται το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων του πρώτου πυρήνα προσφύγων που εγκαταστάθηκε στην περιοχή μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Οι πληροφορίες που είναι δυνατόν να εξαχθούν από την παρουσίαση των αντικειμένων αφορούν στον οικιακό βίο, στις αγροτοποιμενικές εργασίες, στις επαγγελματικές δραστηριότητες και στον εθιμικό βίο, ο οποίος έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα λόγω της καταγωγής των κατοίκων του Φιλώτα.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία τεκμηριώνονται και από το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο της Λέσχης, στο οποίο αποτυπώνονται με πολύ γλαφυρό τρόπο όλες οι εκφάνσεις της ζωής της προπολεμικής, κυρίως, κοινότητας. Επιπλέον, ένας σεβαστός αριθμός εγγράφων της περιόδου του Μεσοπολέμου αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών που αφορούν στη διοικητική και εκκλησιαστική οργάνωση, στις επαγγελματικές συμφωνίες, αλλά και τις αγοραπωλησίες γης και ακίνητης περιουσίας.