Αποφάσεις 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

47- 2017: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

48-2017: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

49-2017: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

50-2017: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο "Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 250.000,00 €, χρηματοδότηση ΕΑΠ και ΚΑ: 15.7332.015, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

51-2017: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 291.224,00 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών Δήμων και ΚΑ 30.7333.050, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

52- 2017: Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση - Συντήρηση - Αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 100.000,00€, χρηματοδότηση ΕΑΠ και ΚΑ: 15.7336.031, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

53-2017: Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου», προϋπολογισμού 73.600,00€ και χρηματοδότησης ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών Δήμων, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

54-2017: Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Έργο παράκαμψης τροφοδοσίας ΕΕΛ Αετού από υπερχείλιση δεξαμενής ύδρευσης», προϋπολογισμού 75.000,00€ και χρηματοδότησης Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Π.Δ.Μ. Τέλους Ανάπτυξης Δ’, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.(ΑΔΑ:Ω5ΖΙΩΨΛ-ΨΦ1)

55-2017: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο “Δράσεις Δημοσιότητας του Έργου Amybear”, προϋπολογισμού 43.400,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.