Αποφάσεις 22ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

117-2017: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με τις αριθ. πρωτ. 8312/25-05-2017 κα 8313/25-05-2017 αιτήσεις των κ.κ. ΚΕΡΛΟΒΑ Ιωάννη του Βασιλείου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Αμυνταίου, και ΓΚΩΤΗ Βαρσάμη, πρώην πρόεδρο της Τ.Κ. Φιλώτα Δ. Αμυνταίου, αντίστοιχα, που αφορούν την αριθ. ΤΜ46/17 αγωγή τακτικής διαδικασίας για αποκατάσταση ηθικής βλάβης.

118-2017: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με μελέτη δικογραφίας και σύνταξη υπομνημάτων - εγγράφων σύμφωνα με τις αριθ. πρωτ. 1016/92/1568-γ/26-05-2017 και 1016/92/1568-δ/26-05-2017 προσκλήσεις του Α.Τ. Αμυνταίου.

119-2017: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

120-2017: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

121-2017: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

122-2017: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. καταθέσεως: 476/2016) της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠΙ Α.Ε.».

123-2017: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε δικαστική αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης για τη διέλευση του Αγωγού Φυσικού Αερίου του ΤΑP.

124-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά επί της αίτησης του κ. ΝΑΤΗ Χρήστου του Παντελή.

125-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 3-3-2017 και με α.α. κατ. 22/2017 αγωγή των 1.Γεωργίας Γαβριηλίδου, 2.Νικόλαου Παπαδόπουλου και 3.Ελένης Παπαδοπούλου κατά ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας.

126-2017: Έγκριση Διενέργειας, Έγκριση Μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών και Διάθεση Πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2017–2018», προϋπολογισμού 74.102,40 €.

127-2017: Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή του πρακτικού περί έγκρισης δικαιολογητικών και κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου».

128-2017: Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή του πρακτικού περί έγκρισης δικαιολογητικών και κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου «Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις Παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου».

129-2017: Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή του πρακτικού περί έγκρισης δικαιολογητικών και κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση - Συντήρηση - Αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου».

130-2017: Έγκριση πρακτικών για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΝΕΑΠΟΛΗΣ» της Δ.Κ. Αμυνταίου για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.