Αποφάσεις 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

1-2018: Ψήφιση Πιστώσεων Πολυετών Υποχρεώσεων - Συνεχιζόμενων Δαπανών.

2-2018: Ψήφιση πιστώσεων απλήρωτων υποχρεώσεων (Οφειλών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών Π.Ο.Ε.).

3-2018: Ψήφιση πιστώσεων σταθερών δαπανών παγίου χαρακτήρα οικονομικού έτους 2018.

4-2018: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

5-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

6-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να συντάξει απαντητική εξώδικο προς τον Διοικητή του ΛΚΔΜ, σχετικά με την μετακίνηση του Προέδρου της Τ.Κ. Φιλώτα, κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ανέστη, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμυνταίου.

7-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στη δικάσιμο της 23ης/02/2018, ημέρα Παρασκευή, (Αριθ. Καταθ. 54/2017) στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου, καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.

8-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να συντάξει και επιμεληθεί τη διεξαγωγή ένορκης βεβαίωσης για τη υπόθεση Δήμου Αμυνταίου κατά Ελληνικού Δημοσίου (Εθνικό Κτηματολόγιο ΚΑΕΚ 470650409011/0/0).

9-2018: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση κλήσης στο Ελληνικό Δημόσιο.