Αποφάσεις 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

57-2018: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

58-2018: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

59-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

60-2018: Έγκριση Διενέργειας, Έγκριση Μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών και Διάθεση Πίστωσης για την εργασία – υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση – λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, περιόδου 2018–2019», προϋπολογισμού 25.668,00 €.

61-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί της αριθ. πρωτ. 8419/26-05-2017 αίτησης της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας.

62-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια της αριθ. 14/2018 προκαταρκτικής εξέτασης.

63-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει προσφυγή κατά της αριθ. πρωτ. 19383/262/1-2-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

64-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Φλώρινας, σύμφωνα με την αριθ. ΚΛ92/8-1-2018 κλήση (Αριθ. Καταχ.: ΠΡ240/4-10-2016, Αρ. Πινακίου 6), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.

65-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Φλώρινας, σύμφωνα με την αριθ. ΚΛ184/10-1-2018 κλήση (Αριθ. Καταχ.: ΠΡ241/4-10-2016, Αρ. Πινακίου 19), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.

66-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να συντάξει εξώδικη δήλωση σύμφωνα με την αριθ. 25/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.

67-2018: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εξώδικης δήλωσης στον κ. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟ Θεόφιλο.