Αποφάσεις 20ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

161-2019: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Τοποθέτηση ενός (1) απλού φωτιστικού σώματος, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Πεδινού, του Δήμου Αμυνταίου (πλησίον οικίας Νεβολιάνη Χρήστου)», προϋπολογισμού 48,36€.

162-2019: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Προσωρινή παροχή για τη διενέργεια πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου», προϋπολογισμού 546,60€.

163-2019: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Προσωρινή παροχή Εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Αμυνταίου Δ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 12.156,42€.

164-2019: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 216.934,35€.

165-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων», προϋπολογισμού μελέτης 64.499,12€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

166-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018» προϋπολογισμού μελέτης 448.800,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

167-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.571,72€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

168-2019: Αίτημα για παράταση χρόνου ισχύος, της από 07/06/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Αμυνταίου για τη πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου».

169-2019: Αίτημα για παράταση χρόνου ισχύος, της από 07/06/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Αμυνταίου για τη πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου».

170-2019: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 31.002,24€.

171-2019: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 31.002,24€.

172-2019: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού μελέτης 1.129.032,26€.

173-2019: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Τ.Κ. Αετού Δήμου Αμυνταίου».

174-2019: Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου ΄΄Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου΄΄

175-2019: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου”.

176-2019: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού».