Αποφάσεις 23ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

211-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και φωτισμού.

212-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.

213-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

214-2019: Έγκριση της αριθ. 35/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού.

215-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στη δικάσιμο της 13ης/12/2019, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης (Αρ. Πινακίου 32, Αρ. Καταχ. ΑΓ473/27-12-2017, Αρ. Κλ.: ΚΛ788/7-10-2019), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.

216-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στη δικάσιμο της 13ης/11/2019, ημέρα Τετάρτη, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Φλώρινας (Α.Β.Ε.Μ.: Γ2019/8, Α.Β.Ωρ.: 71/19), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής, για υπεράσπιση αιρετών Δήμου Αμυνταίου.

217-2019: Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.

218-2019: Εορτασμός επετείου 6ης Νοεμβρίου 2019 στον Δήμο Αμυνταίου.

219-2019: Εορτασμός επετείου 5ης Νοεμβρίου 2019 στον Δήμο Αμυνταίου.

220-2019: Ακύρωση της αριθ. 151/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου που αφορά επανακαθορισμό όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 1.529.838,71€, και ματαίωση του διαγωνισμού.

221-2019: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».

222-2019: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων στα πλαίσια του έργου Amybear του Life" προϋπολογισμού 89.900,00€ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

223-2019: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων στα πλαίσια του έργου Less Waste», προϋπολογισμού 37.570,02€.