Αποφάσεις 28ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

183-2016: Απόφαση επί της ένστασης της εταιρείας UNITSRACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.Ε.

184-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016

185-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για διόρθωση στοιχείων ακινήτου στο κτηματολόγιο ΚΑΕΚ 47011073001/0/0

186-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού ε΄τους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

187-2016: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2016

188-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

189-2016: Ανάθεση του έργου με τίτλο "Επεκτάσεις - Συντηρήσεις δικτύων ομβρίων και σχαρών Δ.Ε. Αμυνταίου

190-2016: Ανάθεση του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φιλώτα" και ακύρωση της αριθμ. 172/2016 απόφασης.

191-2016: Ανάθεση του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις οδοποιίας Δ.Ε. Αετού" κια ακύρωση της αριθμ. 171/2016 απόφασης.

192-2016: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου για λήψη απόφασης αναφορικά με την εκτέλεση της 5/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμυνταίου σχετικά με την πληρωμή του Ορφανουδάκη Ιωσήφ ορκωτού λογιστή.

193-2016: Ανάθεσης του έργου "Επισκευή - συντήρηση χώρων αμαξοστασίου Δήμου Αμυνταίου"

194-2016: Ψήφιση όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: "Διανοίξεις - Διαμορφώσεις - Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Φιλώτα", Κ.Α. 30.7323.028, προϋπολογισμού 100.000,00€ και χρηματοδότηση Ε.Α.Π.

195-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πταισματοδικείου Αμυνταίου για υπόθεση του πρώην αντιδημάρχου Τσαχειρίδη Σπυρίδωνα.

Αποφάσεις 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

176-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί των απαιτούμενων νομικών ενεργειών μετά την επίδοση της αριθμ. 5/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμυνταίου.

177-2016: Επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ 3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "DECCIDE"". Ψήφιση πιστώσεων.

178-2016: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας στις 7 Ιουλίου 2016 των ασφαλιστικών μέτρων του Μπούρη Ιωάννη κατά του Δήμου Αμυνταίου.

179-2016: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο Συντήρηση – Βελτίωση βατότητας βασικών οδών στο δημοτικό δάσος της Τ. Κ. Ασπρογείων.

180-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

181-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.