Αποφάσεις 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

102-2018: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

103-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης 102-2018: προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

104-2018: Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 1 φωτιστικού σώματος πολυτελείας σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Πετρών του Δήμου Αμυνταίου, πλησίον οικίας Ράσσου Νικολάου», ποσού 49,16 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

105-2018: Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 4 φωτιστικών σωμάτων πολυτελείας σε κοινόχρηστους χώρους της Τ.Κ. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου, πλησίον ιδιοκτησιών Ταπακαράκη Βασιλείου, Αρβανιτάκη Δημητρίου και Αδαμίδη Ανδρέα», ποσού 194,25 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

106-2018: Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση – λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, περιόδου 2018–2019», προϋπολογισμού 25.668,00 €.

107-2018: Έγκριση Διενέργειας, Έγκριση Μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών και Διάθεση Πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κυτίων πρώτων βοηθειών στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life», προϋπολογισμού 23.986,56 €.

108-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί της αριθ. πρωτ. 19744/30-11-2017 αίτησης του κ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ Βαγγέλη.

109-2018: συστάδων 5β και 5γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

110-2018: Έγκριση πρακτικών πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας της συστάδας 3β του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.

Αποφάσεις 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

68-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ελέγχου – Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου "Amybear" του Προγράμματος Life» προϋπολογισμού 31.000,00€.

69-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια της αριθ. 46/2018 προκαταρκτικής εξέτασης.

70-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο «Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών», προϋπολογισμού 281.916,00€.

71-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει προτάσεις επί της αριθ. 71/2017 αγωγής του Δήμου Αμυνταίου ΚΑΤΑ Ελληνικού Δημοσίου (υπόθεση Κτηματολογίου, ΚΑΕΚ 470650409011/0/0).

72-2018: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

73-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

74-2018: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχή Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο “Συντήρηση - λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, περιόδου 2018-2019”, προϋπολογισμού 25.668,00 €.

75-2018: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου”, προϋπολογισμού 25.000,00 €, και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

76-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί του ιδιοκτησιακού καθεστώς του Ξενοδοχείου-Εστιατορίου «ΝΕΒΕΣΚΑ» στο Νυμφαίο.

77-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.77-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.

78-2018: Καθορισμός όρων πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας των συστάδων 5β και 5γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

79-2018: Καθορισμός όρων πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας της συστάδας 3β του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.

80-2018: Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (παραδοσιακό καφενείο) στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

Αποφάσεις 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

81-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη λήψη διάταξης της κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Φλώρινας σχετικά με τη νομιμότητα των ενεργειών του Δήμου Αμυνταίου για τον εξώδικο συμβιβασμό του με την εταιρία «ΝΑΝΚΟ Ανανεώσιμες Α.Ε.»

82-2018: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

83-2018: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

84-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

85-2018: Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 1 στύλου και 1 απλού φωτιστικού σώματος σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου, πλησίον οικίας Φωκά Θεόδωρου», ποσού 1.109,86 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

86-2018: Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 1 στύλου και 1 απλού φωτιστικού σώματος σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου, πλησίον οικίας Ηλιάδη Νικόλαου», ποσού 1.109,86 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

87-2018: Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Μανιακίου, του Δήμου Αμυνταίου», ποσού 3.619,44 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

88-2018: Έγκριση Διενέργειας, Έγκριση Μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών και Διάθεση Πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υδρομέτρων για τις Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και Κέλλης», προϋπολογισμού 44.999,60€.

89-2018: Έγκριση Πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών και 42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών», προϋπολογισμού 239.994,24 €.

90-2018: Έγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών», προϋπολογισμού 281.916,00€.

91-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με ανείσπρακτες βεβαιωμένες οφειλές τρίτων προς τον Δήμο Αμυνταίου.

92-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του σχεδίου του κανονισμού λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου.

93-2018: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πληρεξούσιου σχετικά με παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την αριθ. 21/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.

94-2018: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ.

95-2018: Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ.

96-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πετρών του Δήμου Αμυνταίου.

97-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 1 & Νο 2 (ΟΕΚ ΙΙ) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου.

98-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (παραδοσιακό καφενείο) στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

Αποφάσεις 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

57-2018: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

58-2018: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

59-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

60-2018: Έγκριση Διενέργειας, Έγκριση Μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών και Διάθεση Πίστωσης για την εργασία – υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση – λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, περιόδου 2018–2019», προϋπολογισμού 25.668,00 €.

61-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί της αριθ. πρωτ. 8419/26-05-2017 αίτησης της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας.

62-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια της αριθ. 14/2018 προκαταρκτικής εξέτασης.

63-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει προσφυγή κατά της αριθ. πρωτ. 19383/262/1-2-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

64-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Φλώρινας, σύμφωνα με την αριθ. ΚΛ92/8-1-2018 κλήση (Αριθ. Καταχ.: ΠΡ240/4-10-2016, Αρ. Πινακίου 6), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.

65-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Φλώρινας, σύμφωνα με την αριθ. ΚΛ184/10-1-2018 κλήση (Αριθ. Καταχ.: ΠΡ241/4-10-2016, Αρ. Πινακίου 19), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.

66-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να συντάξει εξώδικη δήλωση σύμφωνα με την αριθ. 25/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.

67-2018: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εξώδικης δήλωσης στον κ. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟ Θεόφιλο.