Αποφάσεις 48ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

305-2016: Τροποποίηση της αριθ. 300/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου που αφορά ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για Προσφυγή - Αγωγή που κατέθεσε η ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Μαρία κατά του Δήμου Αμυνταίου

306-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου και σύνταξη υπομνήματος παροχής εξηγήσεων του Δημάρχου Δήμου Αμυνταίου, κ. Κωνσταντίνου ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ, μετά την παραγγελία της υπ΄ αριθμ. 437/2016 προκαταρκτικής εξέτασης.

307-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

308-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

309-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας για την υπόθεση του ΜΠΑΝΤΗ Ιορδάνη του Ζήση.

310-2016: Επιστροφή παραβόλου ένστασης της εταιρίας ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου».

311-2016: Ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση δικτύου αποχέτευσης στην Τ. Κ. Λεχόβου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.085,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

312-2016: Έγκριση πρακτικών πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας της συστάδας 4α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων Δήμου Αμυνταίου.

313-2016: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με αριθ. τεμ. 26 – 9,125στρ. στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου.

314-2016: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων με αριθ. τεμ. 66 - 2,163στρ., 303 - 12,889στρ., 180 – 27,375στρ., 245 – 9στρ., 23 – 36,25στρ., στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου.

315-2016: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με τεμ. Σ84-515 Α Γ ΖΩΝΗ 14στρ. στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.